AFIRMACE - myšlenky, které tvoří náš svět

 

Co je tedy přesně ta záhadná AFIRMACE?

 

Afirmace je každá myšlenka, která Vás napadne i každé slovo, které vyslovíte.

Znamená to tedy, že cokoliv, na co myslíme a cokoliv, co vyslovujeme o sobě či o druhých, vlastně neustále posilujeme a tvoříme tomu odpovídající realitu...

 

Slovo AFIRMACE pochází z latinského slova, jehož překlad znamená
posílit či ujistit se.

 

Tedy vše, co vyslovujeme a na co myslíme se neustále ukládá do našeho podvědomí, které se tak stává jakýmsi úložištěm informací našich tvrzení a přesvědčení. Pokud jsou naše přesvědčení spíše negativního rázu, pak tyto negace důkladně uložené vytvářejí tomu odpovídající realitu a to bez našeho vědomí. Díky tomu nám do života přicházejí negativní, nepříjemné situace, které naše přesvědčení ještě více utvrzují. Neuvědomujeme si totiž a mnohdy ani nemůžeme, že jsou to bohužel právě naše vlastní přesvědčení, neboli MY SAMI, kdo stojí na počátku vzniku daných situací. Tato přesvědčení mají se skutečností většinou málo společného, avšak stačí, když jim uvěříme a tím přijmeme za své. Vnější svět a naše realita v něm pak pouze odráží naše vlastní MYŠLENKY

 

Naše podvědomí je velmi mocné a pracuje v nás neustále. Dobře ukrývá naše programy (přesvědčení), která neustále přitahují do našeho života takové situace, které odpovídají danému přesvědčení a projektují je v realitě. Mnohá vznikla již během našeho útlého dětství a jsou v nás od té doby stále uložena. Proto si ani mnohé situace neumíme dobře vysvětlit, jelikož jsme přesvědčeni, že něco podobného si například nezasloužíme. Avšak je to pouze mylný pohled na věc a dané okolnosti. Není to tak, že by byl život nespravedlivý, jelikož se zrovna nám, těm hodným dějí tak ošklivé věci. Přicházejí, protože je v nás uložen "program", který je pouze přitahuje do našeho života. Díky tomu jsme konfrontování přímou cestou právě vlastními přesvědčeními, které po jejich pochopení můžeme z našeho života trvale odstranit. Tím se osvobodíme od daných situací, které nám nejsou příjemné, jelikož již došlo k jejich naprostému pochopení. Program je zrušen... podobně jako v počítači a tím se vytvoří místo pro nová, krásná přesvědčení... :)

slzy 

Naší realitu tedy můžeme kdykoliv začít měnit v případě, že se nám nelíbí a to změnou svého myšlení...

 

Rozhodneme-li se tedy vkládat do našeho podvědomí pouze pozitivní a optimistická tvrzení, pak nám také naše podvědomí začne přetvářet náš život k lepšímu! Každá myšlenka i slovo mají totiž své vibrace, které jsou na nějaké úrovni stupnice v závislosti na negativním či pozitivním rázu a život dle toho také reaguje. Nepochybně v něm totiž působí vždy a všude jeden zákon bez vyjímky a tím je ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI!
Tedy to, na co myslíme a co říkáme, to také jsme a to také žijeme bez ohledu na to, zda se nám to líbí či nikoliv. Do svého života si tedy jednoduše převážně přitahujeme naše vlastní přesvědčení či v druhém případě nutné životní lekce, které nelze obejít a jež nás pouze posunou vpřed.

 

Chceme-li si tedy vytvářet naplňující a šťastný život plný radosti, pak musíme začít vědomě pracovat se svými myšlenkami i slovy.

Ukázky AFIRMAČNÍCH kartiček k fotoobrazům Jiřinka a Střed galaxie

 

Zaměřit se pouze na pozitivní  tvrzení a vytvářet tak díky pozitivním AFIRMACÍM nové pozitivně laděné vibrace a tomu odpovídající životní situace :)

 

Pozitivní AFIRMACE je ale dobré "nastartovat" současně s "čištěním" našich podvědomých přesvědčení a bloků. Ty totiž mohou být natolik silné a "destruktivní", že změna a "přeladění" ve způsobu myšlení nebude zcela možná, či minimálně snadná. Dnes existuje mnoho terapií a možností, jak zapracovat na svých podvědomých programech a tím se osvobodit natrvalo z "pout" vlastních omezení, která nám brání žít život svých snů.

 

Přeji Vám jen krásné a láskyplné myšlenky... :)

FOTOOBRAZY Monika© o síle našich myšlenek - Voda živá, Osvícený

 

S láskou a úctou,

o mně

Monika Zieneckerová

FOTOOBRAZY Monika©