Barvy a jejich působení I.

Barvy a jejich působení

Barvy vnímáme především naším zrakem, avšak ne pouze jeho prostřednictvím. Jejich energii ve skutečnosti vnímáme a přijímáme celou naší bytostí, celým tělem, i když si to ani neuvědomujeme. Jsou to ve skutečnosti vibrace o různých frekvencích, kde má každá svou vlnovou délku a my je vstřebáváme také naší kůží. Při tomto pronikání do našich fyzických těl jsou vyvolány různé chemické reakce, které následně ovlivňují funkce našich orgánů a ostatních tělních systémů. Jejich působení pro nás tedy může být i léčivé. Barva totiž umožňuje zásobovat naše orgány a tkáně energií, čímž se zvyšuje naše tělesná odolnost a díky tomu máme dostatek sil i v boji s nemocemi. Každý z nás má jiné barevné cítění, což je stejné jako například s vnímáním hudby,která každého z nás ovlivňuje také zcela jiným způsobem. I barva, stejně jako určitý druh hudby tedy vyvolává jinou specifickou atmosféru a náladu.

 

Německý básník, dramatik, prozaik a také například biolog Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) věděl, že barvy skutečně ovlivňují lidskou psychiku a že přímo působí na náš vnitřní svět. Jeho pohled na svět byl celistvý, lidské nitro vnímal jako neoddělitelně spojené s naším vnějším světem a tak tedy chápal barvu jako fenomén projevující se ve vnitřním i vnějším světě každého člověka. Dospěl tak k poznání, že barvu musíme prožít, abychom skutečně cítili její úžasné působení.

 

Když skutečně pochopíme, jak moc důležitou roli hrají jednotlivé barvy v našich životech, pak si začneme pozorněji vybírat ty odstíny, které jsou nám opravdu příjemné a které chceme mít kolem sebe. Naučíme se také vnímavěji vybírat naše oblečení, protože i tím si dokážeme na celý den navodit skvělý pocit pohody a nebo právě naopak plný nepříjemných pocitů. Barvy na nás opravdu působí neustále, na každém kroku a měli bychom se je naučit vnímat vědomě. Tak, jak popsal Johann Wolfgang Goethe již před téměř 200 lety.

 

PRIMÁRNÍ BARVY A JEJICH POSELSTVÍ

 

MODRÁ

Modrá

FOTOOBRAZ Nebeská

Probouzí v nás pocit dálky a nekonečna jako nebe, které se rozprostírá nad zemí a připomíná nám dotek věčnosti vyvolaný při pohledu na bezmračnou oblohu nad naší hlavou. Hledět zasněně do modravé dálky je totéž, jako hledat spojení s novým cílem. Také v nás probouzí pocit míru a důvěry v něco většího, co nedokážeme uchopit. Modrá barva nás uklidňuje, vybízí ke koncentraci a věcnému uvažování. Tiší naše tělo i mysl, která se stává v její síle klidnou jezerní hladinou. Pomáhá nám se uvolnit a také opouštět věci, na kterých lpíme. Je spojena s hledáním další cesty, je věrným průvodcem na každé naší životní křižovatce, na níž se musíme rozhodnout, kudy jít dále. Modrá také vyvolává asociaci vody, dokáže rozproudit negativní energie a podporuje komunikaci.

 

ČERVENÁ

Více k energii červené barvy zde

Červená

FOTOOBRAZ Síla života

Tato barva především aktivuje. Představuje čistou energii, která pohání vše vpřed a dodává nám dostatek energie k uskutečnění našich plánů. Je to barva životního tepla, intenzivního životního pocitu a zralosti. Pomáhá nám překonat dosavadní hranice a pronikat vpřed. Někdy ale také velmi dráždí a dokáže vytáhnout na povrch naše potlačené emoce, zlost a frustraci. Špatně kontrolovaná červená energie se může stát naprosto ničivou silou s těmi nejhoršími následky. Prostřednictvím této barvy se v podobě krve duchovní život přenáší do hmotného světa a lidská duše je tak díky krvi zakotvena v našem dokonalém lidském těle. Červená energie také ladí vibrace lidského energetického pole na vibrace Země a pomáhá nám realizovat naše nápady v hmotném světě. Často se červená spojuje také s energií ohně, který představuje čistící, zahřívající a život udržující sílu, která nám pomáhá žít a přežít.

 

ŽLUTÁ

Více k energii žluté barvy zde

Žlutá

FOTOOBRAZ Srdce růže

Projasňuje celé barevné spektrum. Je spojená se světlem, barvou slunce, které v nás probouzí radost ze života. Je velmi jasná a přátelská, je to barva spojující dva světy - duchovní a hmotný. Žlutá barva nám umožňuje upevnit se ve hmotném světě. Také jej dobře poznat a naučit se vněm správně působit. Účinek žluté barvy v nás prohlubuje smysl pro pozemský život a jeho skutečný význam. Pomáhá nám pochopit tento svět, do něhož jsme se narodili a najít v něm své místo. Čím více si jsme schopni uvědomit zvláštnosti své osobnosti, své schopnosti a nadání, tím jednodušeji pak dokážeme pochopit plán naší duše a tím lehčeji najdeme své místo na tomto světě.  Povzbuzuje nás na všech úrovních. Duchovně nás osvěžuje, naše emoce ladí do radosti a optimismu a fyzické tělo povzbuzuje k příjmu potravy.

 

Podle názoru Pythagora (580-496 př.Kr.) souvisejí tři základní barvyčervená, žlutá a modrá s tělem, duší a Duchem.

 

Tyto tři představené barvy jsou barvami základními, primárními. Teprve z těchto barev vznikají všechny ostatní barvy, které se nazývají sekundární barvy.

 

S láskou a úctou,

o mně

Monika Zieneckerová 

FOTOOBRAZY Monika©