Chyba v životě? Neexistuje!

 

Kéž jsou všechny bytosti šťastny

Trápit se "chybou" nemá smysl. Netrapte sami sebe!

 

Asi každý z nás v životě zažil ten "dusivý" pocit z takzvané CHYBY. Pod tímto pojmenováním se skrývá mnoho aspektů, které nám brání žít svůj život v radosti a harmonii. Máme - li totiž pocit, že jsme někde v životě udělali chybu, automaticky se tak odsuzujeme k sebetrýznění. Různé výčitky, které nás neustále napadají vedou v důsledku k neustálému sebeobviňování, které nemusí mít konce a dostáváme se tak do začarovaného kruhu. Ale co se ve skutečnosti skrývá pod záhadným pojmem CHYBA?

 

Každý z nás si především vytvoří své vlastní mínění. I když možná ne tak docela! Zamyslete se teď se mnou. Naše reakce a "hodnocení" skutečností vycházejí z našich "zažitých standardů" neboli z NAŠICH PŘESVĚDČENÍ. Ta obsahují především oposlouchaná přesvědčení z našeho okolí, především pak rodiny. Jednoduše řečeno tedy veškeré okolnosti hodnotíme na základě těchto "naučených", oposlouchaných přesvědčení. Ta se v lidech utvrzují po generace a zdá se, že je v sobě máme všichni velmi hluboce "zakořeněná". Ale zkusme se nyní na toto téma podívat ZCELA NOVÝM POHLEDEM! 

 

Pokuste se tedy nyní zapomenout na běžně rozšířené povědomí o pojmu "CHYBA" V NAŠICH ŽIVOTECH. Z ní totiž běžně vychází pocit VINY, především pak vlastního SEBEOBVIŇOVÁNÍ, které naprosto dokonale TRÝZNÍ a "DUSÍ" nejen naše fyzické tělo, ale především pak naší DUŠI. Pocit viny je totiž jeden z nejdestruktivnějších v našich životech! Podobně jako strach dokáže naprosto dokonale ovládnout náš život v nízkých energiích, díky čemuž jsme minimálně zcela bez energie a optimismu do života. A v těch horších případech může dojít až k naprosté sebedestrukci, kdy už nejsme vůbec schopni pohlížet na okolnosti jinak.

 

STRACH I VINA nás dokáží ovládnout a "svázat" natolik, že dokonale ztrácíme kontrolu a těmito pocity jsme zcela "zavaleni". Jenže CHYBA je zcela mylným úsudkem na možné okolnosti našeho života. Primárně jde totiž v životě o VLASTNÍ "RŮST" a to za všech okolností! Ať již se nám to líbí, nebo ne, život je o ZKUŠENOSTECH a o porovnávání těchto zkušeností tak, abychom kdykoliv příště mohli právě na jejich základě ZVOLIT JINOU VOLBU - JINÝ SMĚR a tím se tak přiblížit PLÁNU NAŠÍ DUŠE. Ona sem totiž přišla sbírat cenné zkušenosti a na základě DUALITY, tedy dvou úhlů pohledu vyhodnocovat a učit se, neboli ZDOKONALOVAT SEBE SAMA.

 

Vlastně neexistuje ani pojetí DOBRÉ A ZLÉ, neboli obojí je pouze dvěma částmi jedné a tytéž věci. Představit si to můžeme zcela jednoduše jako kuličku, kterou nasměrujeme ke slunci. To osvítí pouze jednu její polovinu a druhá zůstává ve stínu. Avšak neznamená to, že je tato strana negativní, je pouze v danou chvíli neosvícená! Ale už při drobném pootočení kuličky se situace zcela mění! A především pak, obě poloviny jsou neustále jen SOUČÁSTÍ JEDNOHO CELKU, v tomto příkladu jedné kuličky, která má jen neustále se proměňující dvě poloviny. A v obou jejích částech jsou neustále přítomny oba extrémy! Každá část tedy obsahuje skrytý potenciál svého opaku.

 

Pokud tedy nelze automaticky shrnout okolnosti jako dobré či zlé, jelikož obojí je pouze součástí JEDNOHO NEUTRÁLNÍHO CELKU, pak ani nelze vyhodnotit CHYBY v lidském životě! Natož pak pocity viny z nich vycházející. Za pojmem "CHYBA" se totiž skrývá pouze ZKUŠENOST. Důsledky našich rozhodnutí tedy nejsou CHYBY, nýbrž ZKUŠENOSTI, které s sebou neustále přinášejí duší tolik vytoužený růst k dokonalosti! :) A navíc má každý z nás své vlastní tempo! Někdy tedy duše potřebuje zažít jistou zkušenost i několikrát, než ji dokáže správně vyhodnotit a překonat ji.

 

S touto interpretací můžete souhlasit a nemusíte. Rozhodnutí je opět jen na Vás! :) Avšak přes to mi dovolte vyslovit mé velké přání ...
NETRESTEJTE SAMI SEBE POJMEM CHYBA ANI VINA!
Uvědomte si pouze TEN VELKÝ POTENCIÁL ZKUŠENOSTI, kterou s sebou KAŽDÉ NAŠE ROZHODNUTÍ V ŽIVOTĚ PŘINÁŠÍ! Nic více a nic méně. Vše v našich životech je o porovnávání a pozorování, tedy o VYHODNOCOVÁNÍ a následném OSOBNÍM RŮSTU. Pojem "CHYBA" bych osobně zcela vymazala z našeho slovníku, jelikož jde dle mého úsudku o zcela mylnou interpretaci, která nás však DOKÁŽE V ŽIVOTĚ VELMI, ALE VELMI POTRÁPIT ... především pak již zmiňovaným pocitem VINY, který je velmi tíživý.

 

Otázkou by pak mohlo být, zda právě toto nebylo záměrem skrývajícím se za tímto tolik neoblíbeným POJMEM "CHYBA", KTERÝ ALE ZŮSTÁVÁ naštěstí POUHÝM POJMEM! Jde jen o náš vlastní úhel pohledu, O NAŠE ROZHODNUTÍ, jak hodláme tento pojem v našem vlastním životě dále interpretovat. Máme totiž na výběr, zda přijmeme zcela nový pohled na tuto, náš ŽIVOT tolik častou a "SVAZUJÍCÍ" okolnost!  
Jedině NOVÝ ÚHEL POHLEDU totiž může NÁŠ ŽIVOT ZCELA ZÁSADNĚ a především pak zcela POZITIVNĚ OVLIVNIT! :)

 

Už tedy není třeba říkat: ,, Udělal/a jsem chybu" a cítit pocit viny, tíhy ze "špatného" rozhodnutí.
Ale je úžasné si uvědomit a říci: ,, To je pro mě opravdu cenná zkušenost, která mě nesmírně obohatila a příště se
mohu rozhodnout jinak" ... :)

 

ŽIVOT ... to jsou neustálá rozhodnutí, vyhodnocování a z nich vycházející osobní růst. Vše je SPRÁVNĚ, vše je SOUČÁSTÍ UČENÍ SE a nutných lekcí, které nás v životě nepřetržitě potkávají a posouvají. Směřujeme k DOKONALOSTI ... to je cílem života každého z nás, ať se nám to líbí či nikoliv. Přišli jsme se sem, na tuto krásnou planetu Zem UČIT SE


TAK SE UČME, POSOUVEJME SE K TÉ DOKONALOSTI A ZAPOMEŇME JEDNOU PROVŽDY NA TY "STRAŠÁKY" CHYBY

NEEXISTUJÍ ... a vždy jde především o to, ČEMU VĚŘÍME! To, co možná spatřujete Vy osobně jako "chybu", někdo jiný může úplně klidně hodnotit naprosto odlišně! 
Proč asi? :-)

 

Kéž jsou všechny bytosti šťastny

Pocit štěstí je jen otázkou ŽIVOTNÍ VOLBY!

Vždy záleží JEN na NAŠEM ÚHLU POHLEDU! Ten jediný utváří, 
JAK ŽIVOTNÍ OKOLNOSTI VNÍMÁME.
A TOTO VNÍMÁNÍ ZASE JAKO JEDINÉ URČUJE NÁŠ NEPŘETRŽITÝ POCIT ŽIVOTNÍHO ŠTĚSTÍ... :-)

 

 

Kéž jsou všechny bytosti šťastny... :-)

 

S láskou a úctou,

Monika Zieneckerová

Monika Zieneckerová