čakry v těle

Čakry v lidském těle

 

Co jsou čakry

Tak jako má naše fyzické tělo orgány, daly by se i čakry označit za jakési orgány světelného energetického pole. Jako pulzující kotouče soustřeďují a vysílají vesmírné energie, kde každá z čaker zastupuje jinou vesmírnou frekvenci a je spřízněna s určitou barvou. Spirály čaker se směrem k páteři zužují s tím, jak se k ní přibližují. Jako kanály čakrami protéká vesmírná energie a my to prožíváme tak, jako by ze země proudila energie od nejnižší čakry k těm vyšším. Nejedná se ovšem o pouhý přímočarý pohyb, ale je cyklický, proudí neustále oběma směry. Tento pohyb by se dal přirovnat k fotosyntéze světa rostlin, kde je sluneční energie pohlcována hmotnými jádry v rostlině, dále je tato energie vedena dolů ke kořenům a poté opět stoupá v rostlině směrem vzhůru a projeví se jako nádherné květenství, které prezentuje energii přeměněnou v krásu. A stejně je to i s námi. Přijímáme sluneční energii, ta vede ke kořenům našeho bytí, tam čerpá ze země a opět stoupá. Pak naše bytí rozkvete v celé své kráse a nabídne se světu.

 

Čakry

 

Jak nás ovlivňují čakry

Na lidském těle najdeme sedm základních čaker. Každá z nich poskytuje jiný pohled na život i jakoukoliv situaci. Obsahují také uložené informace o prožitých traumatech a bolestech v podobě otisků, které ovlivňují naše emocionální a fyzické zdraví díky propojení s endokrinními žlázami. Žlázy s vnitřní sekrecí tvoří velikou chemickou komunikační síť, která ovládá velké množství fyziologických procesů v těle. Umístění všech sedmi nejdůležitějších čaker podél páteře odpovídá rozmístění žláz endokrinního systému. Jsou to tyto hlavní žlázy a každá z nich ovlivňuje tvorbu určitých hormonů - epifíza, hypofíza, štítná žláza, brzlík, nadledvinky, pohlavní žlázy, langerhansovy ostrůvky. Všechny hormony tvořené těmito žlázami mají zásadní dopad na lidskou psychiku a jejich nerovnováha způsobuje fyzické a emocionální problémy. Naše emoce tedy zásadně ovlivňují čakry a jejich harmonickou funkci. Je tedy důležité uvědomování si vlastních emocí a jejich zvládání. Emoce jsou vlastně jen energie a je pouze na nás, jak se rozhodneme tuto energii vyjádřit. Čakry velmi citlivě reagují na naše myšlenky a pocity. Například nevyjádřený vztek se hromadí jako napětí ve svalech. Když emoční energie znehybní, dojde v systému čaker k přepětí, to způsobí nerovnováhu a zabrání užití energie pozitivním způsobem v našich životech. 

 

7 základních čaker lidského těla

 

1. Múládhára - základní čakra kořenová

 

Je první energetické centrum a nachází se na spodní části páteře. Tato čakra se týká nejzákladnějších potřeb pro přežití a také s pocitem rodinné i celkové sounáležitosti s ostatními. Pokud je tato čakra v harmonické rovnováze, pak jí energie protéká svobodně a my se cítíme v životě bezpečně zakotveni a máme jistotu, že si můžeme snadno splnit všechny požadavky pro spokojený život. Pokud je však toto centrum zablokované, pak jí energie volně neproudí a stagnuje, což může mít za následek strachúzkost spojené s pocity oběti, kdy člověk ztrácí víru v krásu života.

Múládhára nás spojuje se zemí a dává nám důležité informace důsledcích našich životních kroků a rozhodnutích. Když tedy potřebujeme učinit nějaké rozhodnutí, můžeme naslouchat signálům kořenové čakry. Nepříjemné pocity pak berme jako varování, že je třeba být ve střehu a skutečně dobře zvážit naše další kroky. Příjemné pocity naopak naznačují, že dané rozhodnutí pravděpodobně vede ke splnění našich potřeb a přání, a to především těch základních, která jsou hlavním tématem této čakry.

 

AFIRMACE PRO KOŘENOVOU ČAKRU: Vím kdo jsem. Miluji z celého srdce. Jsem propojen/a se životem  v celé jeho kráse.

(více k AFIRMACÍM)

FOTOOBRAZ přiřazen kořenové čakře - Síla života

 

 

křížová čakry, svadhišthána, druhá čakra

2. Svádhišthána - křížová čakra

 

Druhá čakra řídí naše fyzické zdraví a naši pohodu, náš pohyb a emoce. Je centrem vědomí toho, že to, kdo jsme a co děláme je dostatečně dobré. Najdeme ji v reprodukční oblasti a ovládá naši chuť na jídlo, na sex a rozkoš. Je spojena s tvořivostí a porodem. A to jak doslova při početí a následně narození nového života, dítěte, tak i obrazně. Jedná se o různé aspekty sebe sama, naši rozvíjející se osobnost a s tím spojené naše nové tvůrčí projekty a nápady. Je-li tato čakra v harmonii, pak jsme napojeni na zdroj vyšších energiií vesmíru, které nám pomáhají například napsat krásnou hudbu, namalovat obraz, rozvíjet naše podnikání s kreativitou, nebo vytvořit milující rodinný život. Pokud je však tato čakra v nerovnováze, může se to projevit jako blok naší tovřivosti a pocitem prázdnoty a osamnění.

 

AFIRMACE PRO KŘÍŽOVOU ČAKRU: Jsem sám/a sebou. Věřím svým pocitům a v životě je dostatečně projevuji. Miluji a respektuji se.

(více k AFIRMACÍM)

FOTOOBRAZ přiřazen křížové čakře - Sluníčko

 

 

čakra solar plexu, manipúra, třetí čakra

3. Manipúra - čakra solar plexu

 

Třetí čakra solar plexu je centrem naší osobní identity. Vládne našemu egu, vnímání naší vlastní hodnoty a souvisí s naší sebeúctou. Řídí naši vůli, sebevědomí a pocit osobní síly, které sídlí přímo pod hrudní kostí v oblasti žaludku. Pomáhá nám zvolit si, kým jsme a co děláme pro naše nejvyšší dobro. Když volně proudí energie prostřednictvím tohoto centra osobní identity, pak jsme si v životě jisti sami sebou, jednoduše projevujeme naše záměry a touhy. Když je třetí čakra zablokována, projevuje se to v našich životech pocity bezmoci a frustrace. Toužíme po uznání druhých místo vědomí vlastní síly a moci nad svým životem a vlastními rozhodnutími. Snažíme se pak v zoufalství zavděčit ostatním pro uznání, které si sami neumíme dát.

 

AFIRMACE PRO ČAKRU SOLAR PLEXU: Mám cenu zlata. Existuji a proto mám hodnotu. Zasloužím si život, jaký chci. Zasloužím si to nejlepší.

(více k AFIRMACÍM)

FOTOOBRAZ přiřazen čakře solar plexu - Srdce růže

 

 

anáhata, srdeční čakra

4. Anáhata - srdeční čakra

 

Toto energetické centrum je středem energetického systému. Její umístění je ve středu hrudníku a je pevně spojena se srdcem a týká se soucitu a lásky. Nechává proudit lásku naším životem a naplno ji prožívat. Srdci se daří s pocity bratrství a pochopení všech a všeho, v naprosté radosti a míru. Pokud je toto centrum harmonické, pak působí jako elixír našeho života. Zrajeme postupně v bytost, která nepotřebuje brát, avšak dává svou lásku ostatním a všemu kolem zcela nepodmíněně, aniž by za to něco očekávala. Když je čtvrtá čakra otevřená a v harmonii, pak se cítíme hluboce spojeni se všemi a vším v našem životě v proudu lásky. Pokud je však srdeční čakra v disharmonii, prožíváme osamělost, pocit odcizení a nedokážeme naplno milovat ani sami sebe, ani ostatní. 

 

AFIRMACE PRO SRDEČNÍ ČAKRU: Veškerá nepodmínečná láska sídlí v mém srdci a tu dávám všem a všemu kolem. Žiji v radosti a lásce.

(více k AFIRMACÍM)

FOTOOBRAZ přiřazen srdeční čakře - Srdce

 

 

 

5. Višuddha - krční čakra

 

Višuddha je prvním energetickým centrem, které odlišuje lidské bytosti od všech ostatních forem života na zemi. Dává nám moc vyjadřovat své pocity. Toto energetické centrum je umístěno v oblasti krku a týká se naší komunikace a sebevyjádření, schopnosti vyjádřit své sny, touhy, svou vlastní pravdu i tvořivost. Když je toto centrum komunikace jasné a v harmonii, pak jsme schopni vyjádřit svou pravdu zcela bez starostí a strachu z toho, co si mohou myslet ostatní. Nejen říkáme, ale také v životě jednáme dle své vlastní pravdy. V případě, že je tato čakra zablokovaná či v disharmonii, můžeme pociťovat úzkost a strach především z toho, jak budou ostatní reagovat na naše názory a naši pravdu. Pak často říkáme ano, i když ve skutečnosti myslíme ne. Tím se připravujeme o vitální životní energii, kterou v harmonické podobě tato čakra udržuje jako nádoba.

 

AFIRMACE PRO KRČNÍ ČAKRU: Vyjadřuji zcela beze strachu a s láskou svou pravdu a podle ní také žiji. věřím svému vnitřnímu hlasu.

(více k AFIRMACÍM)

FOTOOBRAZ přiřazen krční čakře - Nebeská

 

 

čelní čakra, ádžná, třetí oko

 

6. Ádžná - třetí oko, čelní čakra

 

Šestá čakra známá jako "třetí oko" se nachází přímo mezi obočím u kořene nosu. Je to centrum vhledu, ovládání a kontroly, protože se soustředí na kultivování silné a nezávislé mysli. Je také duchovním centrem a vnitřního rozjímání. Poskytuje nám energii k tomu, abychom rozšiřovali vlastní vnitřní obraz pohledu na sebe samé a také na svět. Pozitivní přesvědčení o sobě i ostatních pomáhá uchovávat náš mentální obraz pevný. Když energie tohoto centra zablokována, náš pohled na sebe i svět kolem nás je velmi omezen na kritiku a odsouzení, díky velmi zúženému pohledu na věci. Vyskytují se pochybnost a nedůvěra. Když toto centrum otevřené a jasné, cítíme se hluboce spojeni s naší vnitřní moudrostí a vírou v naše vlastní rozhodnutí.

 

AFIRMACE PRO ČELNÍ ČAKRU: Otevírám se svému vnitřnímu vědění a moudrosti, mé vědomí je v harmonii se zdrojem veškerého života. 

(více k AFIRMACÍM)

FOTOOBRAZ přiřazen čelní čakře - Zklidnění

 

 

 

7. Sahasrára - korunní čakra

 

Dosahuje výšin duchovního života. Tato čakra je umístěna na temeni hlavy a proto se nazývá "korunní čakrou." Spojuje nás s božstvím, s univerzem a je zdrojem léčivé energie v lidském energetickém systému. Otevírá se tehdy, když dosáhneme ve svém životě psychologické zralosti a duchovního rozvinutí. Často dochází k jejímu otevření také v době, kdy čelíme životním zkouškám a procházíme těžším obdobím života, což má ale za následek náš růst a rozšíření vědomí o životě a jeho podstatě. Toto nejvyšší centrum nás spojuje s vyšším čistým vědomím a poznáním. Sedmá čakra je známá jako "tisíc lotosových okvětních lístků", které naplno rozkvetou a "explodují" ve chvíli, kdy si vzpomeneme na naši skutečnou podstatu a zažijeme tak zkušenost osvícení.

 

AFIRMACE PRO KORUNNÍ ČAKRU: Bůh je přítomen v každé buňce mého těla a zde na Zemi se skrze mě projevuje jeho čistá vůle a moudrost. 

(více k AFIRMACÍM)

FOTOOBRAZ přiřazen korunní čakře - Tajemství

 

S láskou a úctou,

o mně

 Monika Zieneckerová

FOTOOBRAZY Monika©