Energie roku dřevěného koně v mém životě

 

koně

 

Rok 2014 je velmi dynamický...

 

Rok 2014... já osobně jsem se na něj moc těšila. Vnímala jsem jeho pozitivní vibrace, které s sebou přinese. Při pouhém pomyšlení na něj jsem cítila velmi příjemný pocit dynamiky, akce, rychlosti a také změn... a to vše se mi také potvrdilo. A stále ještě potvrzuje... :)

 

Tento rok měl být skutečně velmi dynamický a nést se v duchu: ,,Jsem připravený jít do akce". Jeho rychlost a efektivnost jsem pocítila už na samém začátku. Vše se v mém životě začalo okamžitě odehrávat v duchu rychlého rozhodování a připravenosti jednat. Dnes, s lehkým odstupem času vnímám i občasnou únavu z té někdy až neúprosné rychlosti. Ale rozhodně "jedu dál"...a v žádném případě nepolevuji :) Však mám ještě mnoho nápadů a nedokončených vizí, které trpělivě čekají na své splnění. Opravdu mi tento rok přinesl mnohé inspirace, které postupně také realizuji. Ale, jak dobře všichni víme, vše má svůj čas. Každé zaseté semínko postupně vyklíčí, pokud o něj však láskyplně pečujeme. S naší trpělivostí roste velká síla. A věřím, se sklizeň na sebe nenechá dlouho čekat. Pokud totiž v životě jednáme především svým srdcem, pak se nám vše také jen v dobrém vrátí. A pokud jsme si vědomi svých vlastních možností, jak pomoci druhým a jak se podílet na krásnějším životě nás všech, pak ne - věřím, ale VÍM, že život nám s láskou neustále pomáhá a vše plyne, jak má... :)

 

A co že nám měl a stále ještě má vnést dřevěný kůň do našich životů? Jaké jsou jeho energie, v čem nám může pomoci?

 

Kůň potřebuje mít pro svou realizaci naprostou svobodu. Ve spojení se dřevem pak přináší mnoho různorodých nápadů, které ale také chce bez otálení realizovat a to nejlépe hned a ve velkém, není totiž žádným minimalistou. Díky jeho energičnosti a rychlosti, se kterou nás žene kupředu se můžeme časem cítit unavení a vyčerpaní. Rychlost a dynamika se tedy může projevit na našich vlastních silách a proto bychom se měli věnovat také hodně sami sobě. Vlastně být tak trochu "sobečtí" a dělat věci, které nás nejen nabíjejí novou energií, ale také těší naše srdce i duši. A tento čas strávený se sebou samými se nám bohatě "vrátí"...

 

I naši blízcí se mohou během tohoto roku, především nyní, kdy se pomalu chýlí ke svému konci, cítit unaveně a vyčerpaně. I pro ně tedy platí, že by se měli věnovat sami sobě a svým zálibám. Znamená to tedy, že bychom i my jim měli dopřát dostatek volného času pro sebe a svou vlastní seberealizaci. Každý z nás tedy pravděpodobně v tomto roce potřebujeme větší volnost a svobodu pro vlastní sebevyjádření a posunutí se na své vlastní životní cestě opět o kus dál.

 

Jde také o rok, který přeje všem, kteří se chtějí postavit na vlastní nohy. Například ti, kteří touží po založení vlastního podniku, či se jakým koliv způsobem věnovat práci na svých vlastních projektech. Jde o rok radostný, plný energie, kterou všichni můžeme stále ještě využít v kladném slova smyslu ke svému prospěchu a posunu. Rok uskutečněných přání... to je tématem roku 2014.

 

V důležitých životních otázkách se snažte rozhodovat především dle svého srdce a dejte na vlastní intuici. Letošní rok je skutečným mistrem akce a proto žádné dlouhé přemýšlení a váhání není vhodné. Můžeme si dovolit více riskovat a s jeho podporou očekávat jen ty nejlepší výsledky a splnění přání

 

Rok 2014... je tedy stále rokem rychlé energie a okázalosti, vše ve velkém. A proto, využijme tedy ještě stále jeho úžasných energií pro splnění našich přání. Dovolme mu, ať nás provede v té rychlosti všemi důležitými změnami a důvěřujme mu. Hesla jako nadšení, rychlost, akce, radost i velkolepost jsou stěžejní pro tento rok. Bavte se, radujte se, uvolněte se a zapoměňte na spoutanost a dodržování pravidel! Vše je jen na Vás... a ve Vás samotných.

 

Vždyť naše realita je skutečnou realitou jen do té míry, jak moc tomu my sami věříme! :)

 

FOTOOBRAZY nesoucí energie změn a pomoci pro dosažení vytoužených cílů a snů: Na vrcholku, Jiřinka, Mocná, Sluníčko, Srdce orchideje, Nebeská, Srdce růže

 

S láskou a úctou,

Monika Zieneckerová

Monika Zieneckerová

FOTOOBRAZY Monika©