FENG - SHUI

Co je feng - shui?

 

feng-shui

 

Doslovný překlad slov feng a shui znamená vítr a voda. Míchání těchto dvou životadárných, dynamických prvků formující Zemi v souladu se zákonitostmi vesmíru velmi dobře vystihuje energii - čchi, která tvoří základ učení feng - shui. Je tedy naukou o energii, o tom, jak uvést v soulad energii čchi prostředí s tokem naší osobní energie. Učí, jak harmonicky utvářet své prostředí tak, aby i ono následně harmonicky ovlivňovalo nás, neboť člověk a jeho prostředí na sebe vzájemně velmi působí. 

 

Původně bylo feng-shui jedním z devíti pilířů dnes již u nás velmi dobře známé tradiční čínské medicíny. Ta představuje velmi dobře propracovanou soustavu celostní péče o člověka, která obsahuje následující systémy : feng - shui, výživu, meditaci, masáže, akupunkturu, moxu, tělesná cvičení, fytoterapii a zdravý energický sex. Toto prastaré učení se tedy nezabývá pouze úpravou interiérů našich domovů či pracovišť, ale toto umění nám může pomoci zharmonizovat jakoukoliv oblast našeho života, v níž můžeme dosáhnout výrazného zlepšení. 

 

Feng - shui je výsledkem tisíciletých zkušeností čínských mudrců, kteří pozorováním přírody postupně odhalili a popsali zákonitosti utváření a vlivu prostředí. Za otce feng - shui jak jej známe dnes je považován filosof a později také čínský císař Fu - si, který jako první aplikoval základní koncepty nauky na budovy a navrhl "magický čtverec" známý jako pa - kua. Ten se používá k určení jednotlivých sektorů v místnostech či domech označující životní oblasti jako jsou například hojnost, tvořivost,  centrum štěstí. Jsou - li všechna pole čtverce svým rozsahem v rovnováze, pak dosáhneme harmonie tvořící samotnou podstatu feng - shui.

 

Toto prastaré čínské umění je tedy založeno na proudění energie. V lidském těle i kolem něj proudí energetické pole, známé jako aura, která se na energetické úrovni propojuje s okolní atmosférou. Toto osobní pole utvářejí všechny naše myšlenky a pocity, které se tak šíří po místech, která obýváme, v nichž se pohybujeme. My sami tak zanecháváme výrazný energetický otisk v našich obydlích a všech místech, kde se pohybujeme. Proto tedy, jak utváříme my své prostředí, tak ono utváří nás. Opět zde platí známé "jak uvnitř, tak vně". Avšak aplikací umění feng - shiu do našeho života dokážeme mnohé ovlivnit pozitivním způsobem. Vhodnou úpravou prostor, které obýváme a aplikováním pozitivního myšlení a pohlížení na svět můžeme zásadně proměnit svůj dosavadní život. A čím Vám může ve Vašem životě feng - shui prospět?

Feng - shui můžete použít na zlepšení Vašeho zdraví, Vaší kariéry, nálady a zklidnění emocí, Vašich vztahů, rodinného života, spirituality a také financí a prosperity. 

 

A jak začít? Sami bez odborné pomoci některého ze specialistů na feng - shui můžeme začít především důkladným úklidem. Avšak nejen otřením prachu z polic a vytřením podlahy, ale do takového úklidu je velmi vhodné zahrnout i odstranění všeho nepotřebného z našeho života. Vše, co jsme mnohdy za dlouhá léta nastřádali je velmi často k neupotřebení, či by dobře posloužilo někomu jinému. Tedy začít přebráním všeho od půdy až po sklep a "ulehčit" tak nejen Vašemu domovu, ale také Vám samotným. Totiž vše, co nepoužíváme a pouze "skladujeme" vede postupně ke stagnující energii čchi, která není prospěšná a může dokonce zcela zablokovat příchod něčeho nového do našeho života. Tím tedy můžeme zcela jistě začít. Také dostatek světla a čerstvého vzduchu velmi pozitivním způsobem ovlivňuje energii prostředí. Proto co nejvíce větrejme a nechme okna "dýchat" bez těžkých záclon, které ubírají denní světlo a sluneční svit. Ten je totiž stejně tak blahodárný pro náš domov, stejně jako pro nás samotné. A další vhodnou pomůckou pro navození nové atmosféry je vhodně zvolená vůně, ať již v podobě bytových parfémů či vonných svící a vykuřovadel. Vše, co je Vám příjemné lze "zapojit" do očisty. A v neposlední řadě jsou to naše myšlenky a emoce, které vše ovlivňují. A tak, věnujme jim dostatečnou pozornost a naučme se s nimi zacházet pozitivně a nikoliv destruktivně.

Nastavme svou mysl na život v kráse a hojnosti a on takový skutečně bude... :)

 

S láskou a úctou,

Monika Zieneckerová

FOTOOBRAZY Monika©