Bratři

 

MOTTO: "SRDCE NÁS VŠECH JSOU PROPOJENÁ"

 

MOTIVACE / AKCE:
Uvědom si, že všichni kolem Tebe jsou projevem jednoho vědomí stejně jako Ty. Jsme propojeni a lidé kolem nás nám pomáhají poznat sebe samé. Odrážejí Tvá vlastní přesvědčení, Tvá očekávání, Tvé myšlenky. Díky nim a tomuto zrcadlení můžeš poznat a pochopit sebe. Zaměř se TEĎ na své vztahy, na lidi v Tvé blízkosti. Jak se k Tobě chovají? S úctou? S láskou? Jsi pro své nejbližší vším, nebo býváš až na "posledním" místě? A odpověz si nyní... jsi Ty pro sebe vším, tím nejdůležitějším, nebo Ty sám/a sebe zanedbáváš? Teď to ale můžeš změnit! Jaký tedy obraz Tvá věrná zrcadla odrážejí? Tato poznání jsou největším darem našich vztahů! Neustále tak vlastně jeden druhému pomáháme skrze zrcadlení! Dívej se tedy vždy na druhého ne svýma očima, svým egem a myslí, ale svým srdcem. Pochop, že je Tvou vlastní projekcí i součástí, protože pocházíte ze stejného, láskyplného a dokonalého zdroje. A s tímto poznáním uvidíš, jak se celý Tvůj život a vztahy zcela zásadně a krásně změní!

 

Bratři... to jsou nejen sourozenecké vztahy, ale také hluboká přátelství a synonymum světového bratrství. Tedy vzájemná srdečná pomoc a respekt.

Samotný název Bratři naznačuje především sourozenecký vztah. Většina z nás má svého, alespoň jednoho sourozence. Jsme si velmi blízcí, i když to někdy dokážeme vnímat a také přijmout až v určité fázi svého života. A to i přes veškeré neshody, které bývají mezi sourozenci tak časté především v tom krásném dětském věku. Protože rodina si je vždy nejbližší a všichni její příslušníci jsou v našich životech nezastupitelní. Milují nás, vychovávají, společně s námi sdílejí a učí nás mnohým životním lekcím od samého začátku našeho života. Ale příběh vypráví také o dalších vztazích tolik důležitých pro náš život a těmi jsou naše blízké vztahy přátelské.

Protože každý z nás v životě jistě navázal či naváže velmi hluboký přátelský vztah. Člověk, kterého máme velmi rádi se jednoduše stane naším nejbližším přítelem, jednou z nejbližších osob našeho života. Je spřízněnou duší a sdílí s námi naše radosti, starosti i trápení. Je na blízku, když jej potřebujeme a těšíme se z jeho milé společnosti stejně jako on z té naší. Jednoduše jsme spolu rádi a těšíme se na společně strávený čas! Takové přátelství v životě každý z nás potřebuje, neboť je nám přirozené sblížení s ostatními a utváření přátelství, která nám přinášejí radost! Skrze ně se ale také sami krásně poznáváme a učíme. Každý přítel je nám v životě požehnáním!

Mnohdy je nám nejbližším přítelem i samotný životní partner. Ten s námi sdílí každý den našeho života a vždy stojí pevně při nás, i když to někdy nemusí být na první pohled zcela patrné. Jeho místo po našem boku znamená především nutnou potřebu naučit se něčemu důležitému a posunout se tak v určité životní oblasti zase kupředu. Možná jsme něco zanedbávali a nechtěli se tomu postavit čelem. A právě životní partner mnohdy zastává právě "funkci" důvěrného, milujícího a někdy snad i trochu přísného učitele. Ale přes vše, co by nás kdy mohlo zraňovat, se pouze přibližujeme sami k sobě, často k vlastní "ztracené" sebelásce a tím i možná po mnoha letech k sebeúctě. Začínáme tak konečně rozumět sobě samým a to je pro šťastný život nejdůležitější. Znát totiž dokonale sebe samé znamená žít skutečný život dle svých přání! A proto, náš partner je vždy jen tím nejlepším, co nás může potkat! Milujme jej, buďme z hloubi srdce vděční za jeho přítomnost v našem životě, protože je dokonalý právě takový, jaký je i se vším, co nám přináší a co nám zrcadlí.

A co naše mezilidské vztahy globální, světové? Všichni jsme si přeci na Zemi rovni. Pocházíme z jednoho zdroje stvoření, ať jej již nazýváme jakkoliv. A přes to všechno se pořád ještě dokážeme na některé lidi občas dívat "skrze prsty". Proč máme stále potřebu se od ostatních oddělovat? Jsme si přeci všichni rovni a to zcela bez ohledu na náš majetek, vzdělání nebo postavení. V hrudi každého z nás tluče stejné MILUJÍCÍ SRDCE! Úplně stejně se usmíváme, stejně pociťujeme smutek a i naše slzy jsou stejně slané! Když stékají po tváři kohokoliv z nás, v každé kapce bychom našli stejně cítěnou bolest očí, které ji vyronily! Naše radosti, smutky ani bolesti se v ničem neliší.

Každý je unikátním dílem stvoření, jedinečný a přes to jsme vlastně všichni totéž. Jsme bratry a sestrami se všemi po celém světě! A to i s ostatními živými tvory, které NELZE OPOMÍJET! I s nimi sdílíme jednu překrásnou planetu plnou života i radosti, jen jí musíme dovolit se projevit! A to záleží jen na každém z nás, protože tu možnost držíme ve svých vlastních rukou!  Vše totiž začíná vždy u nás a našeho vlastního postoje! Jsme součástí jednoho celku bez rozdílu a tak se začněme podle toho také k sobě chovat! Najděme k sobě konečně cestu! Otevřeme svá krásná, často bolestí z minulosti uzavřená srdce jeden druhému a chovejme se k sobě jen s hlubokou úctou, jakou si všichni zasloužíme! 

Vnímejme tedy jeden druhého jako naprosto dokonalou bytost, jako své druhé JÁ a zcela bez předsudků! Buďme za ostatní vděční, za jejich obrovský přínos nejen našemu životu! Za nastavení zrcadla a tím nesmazatelnou stopu, pochopení, které v nás zanechají. I za jejich přínos celku jako takovému! Vždyť každý tu máme své nezastupitelné místo! Své jedinečné nadání, své talenty a v nich i ukrytou radost, kterou právě jejich sdílením můžeme i ostatním věnovat! Nejsme si s nikým, nikde a nikdy cizí ... dokonce ani v nám, dosud neznámé kultuře jakéhokoliv národa. I tehdy jsme stále jeden vůči druhému v hlubokém a věřte, velmi důvěrném a více než se zdá, propojeném vztahu... V BRATRSTVÍ.

 

Motivační FOTOOBRAZ Monika© s názvem Bratři nás navrací zpět do vědomí, že jsme všichni součástí JEDNOHO CELKU a že všichni společně sdílíme své životy na této krásné Zemi!

NÁŠ SVĚT A JEHO PODOBA LEŽÍ JEN V NAŠICH RUKOU, ODRÁŽÍ SE Z NAŠEHO KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ... jak s tím tedy naložíme? 

 

Vhodný pro:

 

- Váš osobní růst - změna pohledu na život, nový způsob myšlení a pohlížení na životní situace

- zlepšení Vašich vztahů - uvědomění si pravé podstaty našich vztahů, pochopení a přijetí zrcadlení ve vztazích pro náš osobní růst, rozvíjení lásky a vděčnosti k ostatním

- rozvíjení lásky - naučte se milovat sebe samé i ostatní, otevřete své srdce lásce

 

Afirmace pro každý Váš den:

 

Ukázka originální afirmace fotoobrazu Bratři:

,,S každým člověkem, který prochází mým životem jednám s láskou, úctou a zcela bez předsudků. Vím, že všichni pocházíme ze stejného stvoření..."

 

 

Léčivá energie barev fotoobrazu: zelená

 

ZELENÁ - Ztělesňuje samotnou přírodu. Je protikladem vzrušivé červené, neboť zelená velmi uklidňuje a osvěžuje. Vždy byla považována za barvu života, naděje a zdraví. Úspěšně se využívá k léčbě nervové vyčerpanosti a únavy, neboť uvádí do normálu tep, dýchání a celkově uklidňuje centrum v mozku, které koordinuje pohybové tělesné funkce a normalizuje krevní tlak. Stabilizuje také naše emoce, podporuje sebevědomí, je vhodnou barvou při nespavosti a přináší úlevu od bolesti hlavy. 

Zelená v interiéru - Zelená je v interiérech velmi žádaná a to nejen díky trendu návratu k přírodě, s níž je spojena. Zelená je velmi uklidňující, přináší úlevu a klid, navozuje odpočinek a pocit relaxace, je tedy více než vhodná do ložnic. Lze ji ale použít kdekoliv a to jak v sytějších tak světlejších odstínech. Výborně se doplňuje s přírodním odstínem dřeva, se kterým vytváří dokonalý přírodní styl interiéru. Velmi dobře se snáší ze zemitou hnědou barvou. Je velmi vhodná do pracoven, neboť podporuje koncentraci.

 

 

Harmonizace čaker: 4. čakra srdeční

 

Umístění čakry - střed hrudníku

Životní témata - dovolit lásce, aby byla středem Vašeho života

 

Barva samotné srdeční čakry je zelená, či zeleno - růžová. Srdeční čakra se často v průběhu našich životů uzavírá a stahuje díky nedostatku lásky projeveného z našeho okolí a následně i z nedostatku lásky vůči sobě samým. I životní ztráty a traumata uzavírají naše srdce, která pak přestávají lásku vyzařovat a v tomto důsledku také často onemocní. Srdci se ale daří v čisté radosti ze života a v lásce, kterou dokážeme dát sami sobě i ostatním. Své srdce můžeme vyživit pozitivní energií a to tak, že se rozhodneme vidět ve všech lidech čistou lásku, kterou každý nosí ve svém nitru a ve všem kolem sebe radost. Fotoobraz Bratři harmonizuje srdeční čakru převládající energií zelené barvy, kterou vyzařuje a svým příběhem i originální afirmací zaměřenými na rozvíjení lásky vůči ostatním lidem, kteří procházejí našimi životy.

 

Více k čakrám

 

Fotoobraz Bratři je připraven ve třech formátech/
do každého prostoru:

 

70 x 100 cm   - 2.990 Kč  KOUPIT
50 x 70 cm     - 1.990 Kč  KOUPIT
35 x 50 cm     - 1.490 Kč  KOUPIT

 

 

MOTIVACE/AKCE fotoobrazu pro Vaši každodenní motivaci v laminované A4 je součástí zásilky.