Kamenná tvář

 

MOTTO: "EMOCE JSOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO ŽIVOTA"

 

MOTIVACE : AKCE:
Tvé emoce jsou Ti ukazatelem! Jsou s Tebou v každém prožitku, v každé situaci a ve všech Tvých vztazích. Působí jako POHNUTÍ. Ve skutečnosti nemají nic společného se skutečnou realitou, jelikož ta je zcela neutrální, tedy ani dobrá, ani zlá. To, jakým způsobem hodnotíš a emočně reaguješ na určité okolnosti je pouze VYKONSTRUOVANÝM procesem, tedy zcela FIKTIVNÍM, vymyšleným. Protože to, co je pro nás dobré či nikoliv, co je nám příjemné či naopak vyhodnucujeme pouze na základě PRVOTNÍHO, zcela subjektivního zážitku! Tedy jednoduše řečeno, to co jsi kdy poprvé v životě prožíval/a a to, jakým způsobem jsi okolnost "ohodnotila", tedy jaký jsi jí dal/a emoční náboj, je zcela a jen Tvým osobním vnímáním! Tvůj prvotní postoj určuje, jak na situace svého života pak znovu reaguješ. Představ si právě TEĎ nějakou situaci, která je Ti nepříjemná! Zkus si to, ať jsi kdekoliv! Pro ten zážitek a pochopení. Představ si například situaci, jak v Tobě něco či někdo vyvolává vztek. Co se děje? Dýcháš rychleji, cítíš ty "návaly" vzteku v těle? A teď ... zaměř se místo objektu, který v Tobě vztek vyvolává NA SEBE! Začni dýchat zhluboka, odděl svou pozornost od toho, co se kolem děje a uvědom si, že právě teď  v Tobě probíhá "NAUČENÁ" fyziologická reakce těla! Nic víc! Ty ve skutečnosti nejsi touto emocí! Odděl se od ní a řekni si například: ,,No a CO?" Ať Tě již vzteká cokoliv, uvědom si, že tomu, co Ti vztek způsobuje nemusíš vůbec dávat pozornost! Najednou je vše jinak! Ať se to v Tobě bouří jakkoliv, zaměř pozornost do sebe a uvědom si, že Tvůj vztek je pouze pouhou naučenou reakcí! Reakcí na určitý podnět, který sis kdysi vybral/a, "označil/a" třeba právě jako tu, jež v Tobě vztek vyvolá. A to se pak děje stále dokola. Ale od této chvíle, když už víš, že nejsi svou emocí, už tomu tak nemusí být!

 

Kamenná tvář je jen částečně odhalená. Jakoby v temném pozadí neviditelného ukrývala svá tajemství...

I my sami býváme takoví. Odkrýváme pouze část sebe samých. Většinou hlavně ze strachu z vlastní zranitelnosti. Bojíme se ukázat ostatním takoví, jací doopravdy jsme, protože jsme raději místo sebe mnohdy přijali role, které jsou ostatními milované, neboť jsou "lepší". Sami sobě jsme se odnaučili věřit a zdárně se naučili přizpůsobovat očekávání našeho okolí. A to vše především pro to, abychom si získali jejich lásku, ocenění a pozornost. Vždyť přeci pouze tehdy, jsme-li hodní v očích ostatních si zasloužíme lásku.

A tak jsme postupně přestali být sami sebou. Naší osobnost s jejími hravými aspekty jsme "zadusili" pod nátlaky přání a rozkazů svého okolí. Začali jsme postupně přistupovat na hru rolí těch, kteří jsou "milování" jedině tehdy, když se přizpůsobí okolním požadavkům. Naše pravé já jsme tedy odsunuli do pozadí a nasadili výrazy "kamenných tváří". Proč? Protože jsme sami v sobě přestali být autentičtí. Naší přirozenost jsme zdárně potlačili pro získání alespoň trochu lásky a uznání. A tím jsme zcela přišli o naše radostné dětské výrazy plné úsměvů se zářícíma očima a naše tváře pokryly vrásky z trápení.

Především pak muži se naučili skrývat své emoce a pocity za "kamennou tváří". Ta vnějšímu světu naznačuje neoblomnost a sílu, ale jeho vnitřní svět se může o to více svíjet v bolestech jeho vlastní zranitelnosti. Ve společnosti se přeci všeobecně uznává známé přirovnání "být pevný jako skála" a ta se pěstuje především u mužů již od útlého dětství. Není pak divu, že se skutečně postupně v průběhu let naučí své emoce skrývat a jejich rysy ve tvářích smutně tuhnou. Jejich vnitřní svět totiž bývá plný bolesti a smutku z nezpracovaných životních témat a to se často zračí právě v jejich tvářích. Avšak nedovolit si projevit a třeba i pláčem ulevit své duši od tíhy emocí, které nás tíží je mylný přístup k sobě samému! Vnitřní smutek totiž velmi často postupně zadusí skutečnou radost ze života!

A tak dovolte si opět věnovat se svému vnitřnímu světu! Nebojte se nahlédnout do svého nitra a opět se dotknout své krásné a zářivé přirozenosti! Připusťte si všechny emoce a zranění, která uvnitř objevíte a nechte je beze zbytku odejít. Už je přeci nepotřebujete! Pod všemi těmi vrstvami bolesti můžete opět najít svou nespoutanost, přirozenost a opravdovou radost, které byly potlačeny! Dovolte si opět radostí prozářit vaši bytost! Uvědomte si a uchopte svou skutečnou podstatu a žijte podle ní, dle svého vlastního přesvědčení a ve své vlastní, přirozené síle. Vaše duše Vám ji navrátí, pokud se s ní spojíte a zůstanete v životě pouze sami sebou. Žijte jen svou vlastní autentičností a nebojte se, že potom nebudete milováni! Přestaňte se skrývat za "kamennou tváří" a dovolte si opět na tváři vykouzlit krásný radostný úsměv a své oči nechte opět zazářit, jako když jste byli ještě malé děti. Nechte s citlivostí VŠECHNU BOLEST NAVŽDY ODEJÍT a buďte krásní takoví, jací skutečně jste... tam uvnitř sebe, ve své podstatě, v té čisté radosti a lásce k sami k sobě! Pak budete druhými skutečně milováni i bez masky, kterou jste si možná už kdysi dávno nasadili!

 

Motivační FOTOOBRAZ MONIKA© s názvem Kamenná tvář nám pomáhá uvědomit si krásu svého pravého já, které jsme možná v nějakém období svého života odsunuli a nahradili jej pouze představou o sobě samých. Dotýká se především mužských srdcí a jejich vědomí o svém vnitřním emočním světě, které si vyžaduje péči a pozornost. Je připomínkou možnosti znovunalezení sebe samého, přijetí se a dovolení si ulevit od všech potlačených bolestí a vnitřního sevření! 

S hlubokou láskou věnováno milovanému muži, který mi dovolil "nahlédnout" do svého vnitřního světa a objevit tak i část sebe samé.

 

Vhodný pro:

 

- Váš osobní růst - změna pohledu na život, na sebe samé, nový způsob myšlení a pohlížení na životní situace

- Váš vlastní střed - zaměření se do svého nitra, hledání odpovědí, znovuobjevení své vnitřní síly a moci nad svým životem

- speciálně pro muže - nalezení své vnitřní síly skrze přijetí svých pocitů a emocí, uvědomění si své síly a vlastní životní pravdy

 

 

Afirmace pro každý Váš den:

 

Ukázka originální afirmace k fotoobrazu Kamenná tvář:

,,S lehkostí a důvěrou nahlížím do svého nitra a věnuji plnou pozornost všem svým "bolavým" emocím a pocitům, čímž je uzdravuji..."

 

 

Léčivá energie barev fotoobrazu: černá, hnědá

 

ČERNÁ - Nedá se zcela správně považovat za barvu, jelikož všechny barvy absorbuje. Avšak ponechme termín pro naše účely a ponechme ji barvou. Je to tedy barva nočního nebe, tmy, která skrývá a pohlcuje. Ve tmě se však rodí příští den, je tedy také plná aktivity, i tajemná. jako by nás nutila vyhledávat bezpečný úkryt, avšak ona sama je zárukou bezpečí. Symbolizuje ukončení, zánik, ze kterého však může něco nového vzejít. Bez ní bychom nepoznali ani bílou barvu, která je doplňujícím protikladem. Je to nejtemnější barva, těžká a vážná. Představuje prázdnotu, ale i svět tajemství a neznáma, který ukrývá velký potenciál. v různých kulturách je pojímána zcela odlišně, kdy je jednou symbolem odříkání a podruhé jako symbol královské moci a plodnosti.

Černá v interiéru - Je oblíbenou doplňkovou barvou v interiérech, především těch moderních a minimalistických. Velmi efektně vypadá například v podobě kuchyňské linky ve vysokém lesku v kombinaci se světlým odstínem přírodního dřeva použitého na podlaze či světlé dlažbě v dekoru kamene. Doplňky v černo - bílé jsou také velmi oblíbené a žádané. Ty nejvhodněji doplní bílá na stěně a drobné barevné akcenty například v textiliích, jako je červená, žlutá i zelená.

 

HNĚDÁ - Je barvou země, půdy a dřeva. Hnědá barva navozuje pocit jistoty a spolehlivého úkrytu před divokými změnami okolního světa. Tak jako půda pod nohama nám dodává tato barva pocit klidu a stability.

Hnědá v interiéru  - Řadí se mezi takzvané barvy neutrální. Tyto odstíny vnášejí do interiérů harmonii a pocit klidu, vytvářejí jemné až minimalistické pojetí interiéru a výborně se kombinují s přírodními materiály jako je dřevo i kámen. Vytvářejí vynikající prostředí pro nápaditější barevné akcenty v prostorech, jako jsou doplňky a dekorace. Hnědá je barvou země, má proto schopnost uzemňovat a dává pocit stability a bezpečí.

 

 

Harmonizace čaker:

 

Fotoobraz Kamenná tvář není přiřazen žádné čakře.

 

Více k čakrám

 

Fotoobraz Kamenná tvář je připraven ve třech formátech/
do každého prostoru:

 

70 x 100 cm   - 2.990 Kč  KOUPIT
50 x 70 cm     - 1.990 Kč  KOUPIT
35 x 50 cm     - 1.490 Kč  KOUPIT

 

 

MOTIVACE/AKCE fotoobrazu pro Vaši každodenní motivaci v laminované A4 je součástí zásilky.