Na křídlech anděla

 

MOTTO: "ANDĚLÉ NÁM PŘINÁŠEJÍ LÁSKU I DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ"

 

MOTIVACE / AKCE:
Každý z nás může požádat o pomoc a ochranu mocné "bytosti", které jsou mezi námi a neustále s námi. Připouštíš si jejich existenci? Jsi otevřen/a vnímání této energie světla a nekonečné lásky, kterou Ti v každém okamžiku poskytuje? Nebo se na svého anděla strážného obracíš až ve chvílích smutku či naprosté bezmoci a zoufalství? Jak je možné, že v tu chvíli, kdy už možná vůbec nevíš kudy kam uvěříš a obrátíš se s prosbou o pomoc k této mocné energii? A pak, možná ve své "nevíře" uvěříš, cítíš jejich přítomnost, oporu, pomoc, pohlazení? Sám/a se můžeš rozhodnout, zda jim dáš ve svém životě "šanci", zda je do svého života přijmeš. Vyzkoušej si TEĎ, zda je Tvůj anděl s Tebou. Zavři si oči a promluv k němu. Zeptej se jej nač chceš. Nalaď se na to, co kolem sebe právě cítíš. Sám/a se přesvědč, zda je právě teď s Tebou. A nezapomeň, že jsou okolnosti, které můžeš jen Ty svým rozhodnutím ovlivnit! Včetně toho, zda si necháš pomoci! Proto, potřebuješ - li, POŽÁDEJ si o pomoc. A dovol tak Tvým nebeským ochráncům být součástí Tvého života. 

 

Na křídlech anděla vypráví příběh o těchto láskyplných bytostech světla ...

Mnoho z nás v ně věří, mnoho z nás je přesvědčeno, že jsou neustále mezi námi. Někteří z nás je dokáží dokonce spatřit či vnímat jejich přítomnost, cítit doteky i pohlazení. Andělé, bytosti neuvěřitelně čisté a láskyplné energie, kterou cítíme již při pouhém vyslovení jména anděl, při pouhém pomyšlení na tyto běžně neviditelné bytosti světla.

Andělé se označují jako poslové mezi Bohem a člověkem, kteří nám předávají důležitá poselství, sdělení, rady, ale i mnohé nápady a inspiraci během dne, nebo ve spánku či meditaci. Dohlížejí na nás a láskyplně nám stojí po boku připraveni nám vždy pomoci ve chvíli, kdy je sami o pomoc požádáme! Neboť ani oni nemohou pomáhat v případě, že nejsou žádáni. Pouze snad jen tehdy, hrozí-li nám nějaké vážné nebezpečí mohou zasáhnout a chránit nás i bez našeho svolení, má-li to tak být.

Věrně při nás stojí v každé životní situaci a nikdy neodsuzují ani nehodnotí. Jejich láska k nám je zcela bezpodmínečná! Znají dobře naše trápení, vědí vše o naší životní cestě, o našich bolestech i radostech. Mají velmi rádi náš vřelý smích a naši radost! I naše štěstí prožívají s námi a přejí si, abychom žili skutečně šťastné a naplněné životy v lásce a radosti! Jsou nám neustálou oporou i rádci. Komunikují s námi svými rozličnými způsoby, například různými sděleními v knihách, prostřednictvím čísel, sloganů, ale i ostatních lidí v našem okolí! Dobře poslouchejte jejich sdělení!

Přejí si, abychom je přizvali do svých životů, neboť jejich poslání je pomáhat nám a ochraňovat nás. Jejich nádherná mohutná křídla jsou nám útočištěm, bezpečím a oni nás objímají ve chvílích, kdy pláčeme a prožíváme své bolesti, které však k životu a našemu růstu na Zemi patří. Každý z nás se v takové chvíli může na anděly obrátit s jakoukoliv prosbou a věřte, že Vaše přání je vždy vyslyšeno. Požádáte-li je například o jejich vřelé obejmutí ve chvíli, kdy se cítíte být sami a uvolníte své tělo, utišíte svou mysl a prohloubíte svůj dech, po chvilce pocítíte tu zvláštní energii, kterou běžně nevnímáte! I Vy se jednoduše dokážete naladit na jejich láskyplné vibrace a možná i na těle pocítíte pohlazení, letmý dotek či se znenadání objeví bílé pírko ve Vaší blízkosti! Tímto způsobem rádi dávají najevo svou přítomnost. A věřte, mají velký smysl pro humor! :-)

Tedy můžete v ně věřit i nemusíte. Ale jejich přítomnost mezi námi je neustálá a oni pouze čekají na naše svolení pomoci nám, vést nás v těžkých situacích a pomáhat kdykoliv a s čímkoliv! Jen se jejich pomoci musíme otevřít a dát své svolení! A pak, ve chvíli, kdy je přijmeme do svého života a dovolíme jim pomáhat nám, se skutečně začínají dít v našem životě naprosté zázraky! 

 

Motivační FOTOOBRAZ Monika© Na křídlech anděla Vám každý den připomíná přítomnost našich věčných ochránců a pomocníků, kteří jsou mezi námi a nepřejí si nic jiného, než abychom je vpustili do svých životů a oni nám mohli být nápomocni na naší životní cestě. Jejich obětí je nám oporou a jejich láska otevírá naše srdce zázrakům!

 

Vhodný pro:

 

- Váš osobní růst - změna pohledu na život, na sebe samé, nový způsob myšlení a pohlížení na životní situace

- rozvíjení lásky - naučte se milovat sebe samé i ostatní, otevřete své srdce lásce

 

 

Afirmace pro každý Váš den:

 

Ukázka originální afirmace fotoobrazu Na křídlech anděla:

,,S láskou  a vděčností v srdci přijímám anděly a jejich pomoc do svého života. Jejich čisté vibrace plné bezpodmínečné lásky prostupují celou mou bytostí a uvolňují..."

 

 

Léčivá energie barev fotoobrazu: černá, bílá

 

ČERNÁ - Nedá se zcela správně považovat za barvu, jelikož všechny barvy absorbuje. Avšak ponechme termín pro naše účely a ponechme ji barvou. Je to tedy barva nočního nebe, tmy, která skrývá a pohlcuje. Ve tmě se však rodí příští den, je tedy také plná aktivity, i tajemná. jako by nás nutila vyhledávat bezpečný úkryt, avšak ona sama je zárukou bezpečí. Symbolizuje ukončení, zánik, ze kterého však může něco nového vzejít. Bez ní bychom nepoznali ani bílou barvu, která je doplňujícím protikladem. Je to nejtemnější barva, těžká a vážná. Představuje prázdnotu, ale i svět tajemství a neznáma, který ukrývá velký potenciál. v různých kulturách je pojímána zcela odlišně, kdy je jednou symbolem odříkání a podruhé jako symbol královské moci a plodnosti.

Černá v interiéru - Je oblíbenou doplňkovou barvou v interiérech, především těch moderních a minimalistických. Velmi efektně vypadá například v podobě kuchyňské linky ve vysokém lesku v kombinaci se světlým odstínem přírodního dřeva použitého na podlaze či světlé dlažbě v dekoru kamene. Doplňky v černo - bílé jsou také velmi oblíbené a žádané. Ty nejvhodněji doplní bílá na stěně a drobné barevné akcenty například v textiliích, jako je červená, žlutá i zelená.

 

BÍLÁ - Tato vznešená barva je považována za symbol čistoty, nevinnosti a jasnosti, věrnosti vysokým ideálům, ale také perfekcionalismu a touhy po dokonalosti. Je obrazně řečeno matkou všech barev. Symbolizuje nejvyšší hodnoty, denní světlo a s ním rodící se nový začátek.

Bílá v interiéru - Bílá se řadí mezi barvy neutrální a je nejvhodnější pro kombinace s ostatními barvami sytějších odstínů. Je nejoblíbenější mezi neutrálními odstíny používanými v interiérech a její užití je neomezené. Největší výhodou bílé je navozující pocit absolutní čistoty prostoru. Její nadčasovost je nesporná a dává vyniknout všem ostatním barvám, svěží zeleni v podobě květin v interiérech a stejně tak všem odstínům dřeva nábytku i podlah. Kov doplní pocit čistoty a minimalismu.

 

Symbol JIN - JANG: Fotoobraz nese svou barevností energie tohoto čínského symbolu. Funkce tohoto symbolu se řídí zákonem jednoty protikladů, jako černá - bílá, den - noc, ženské - mužské, klid - pohyb. Čínská filozofie pomocí tohoto termínu znázorňuje širší rozsah protikladných vlastností ve vesmíru. Zosobňuje dualitu, neustálé vyrovnávání dvou protichůdných sil, dvou polarit  do rovnováhy a tím vede k nastolení harmonie.

 

 

Harmonizace čaker:

 

Fotoobraz Na křídlech anděla není přiřazen žádné čakře.

 

Více k čakrám

 

Fotoobraz Na křídlech anděla je připraven ve třech formátech/
do každého prostoru:

 

70 x 100 cm   - 2.990 Kč  KOUPIT
50 x 70 cm     - 1.990 Kč  KOUPIT
35 x 50 cm     - 1.490 Kč  KOUPIT

 

 

MOTIVACE/AKCE fotoobrazu pro Vaši každodenní motivaci v laminované A4 je součástí zásilky.