Osvícený

 

MOTTO: "HNĚV SE NEPŘEKONÁVÁ HNĚVEM, ALE LÁSKOU" - Buddha - 

 

MOTIVACE / AKCE: 
Svými myšlenkami a slovy Tvoříš v každém okamžiku svůj život! Uvědomuješ si skutečně, jakou mocí disponuješ? A díváš se na svět pouze svýma očima, nebo i svým srdcem? Vidíš ve všem a ve všech jejich skutečnou, láskyplnou duchovní podstatu, která se nijak neliší od té Tvé, nebo vnímáš svět kolem pouze na základě racionálního uvažování? Víš například, že to nejsou přímo Tvé oči, které vidí "reálný", fyzický svět kolem Tebe, ale to, co "vidí", je ve skutečnosti Tvůj mozek? Navíc Tvé myšlení rozhoduje o tom, co považuje za reálné, za fyzicky možné, přes to, že Tvá myšlenka sama není "reálná", není hmatatelná! Co tedy můžeš skutečně považovat za realitu? A Tvé oči jsou "pouhými" čočkami, skrze které prochází obrazy toho, co považuješ za "skutečné". Co když ale je právě teď kolem Tebe a před Tebou mnohem více, než právě "vidíš"? Či lépe řečeno, než přijímáš za skutečné? Než si dokážeš připustit? Protože Tvůj mozek "vidí" jen a pouze to, co dobře zná! Vidí jen to, co se postupně "naučil" vidět, co si na základě zkušeností připustil! Avšak neznamená to, že kolem Tebe toho není mnohem více! Dovol si TEĎ připustit, že se kolem Tebe právě děje něco, co považuješ za "nemožné". Uzři svět kolem především svým srdcem! Dovol si svět kolem Tebe "vidět" jinak! Připusť, že za tím, čemu jsi uvěřil/a, že vidíš, je možná daleko, daleko VÍCE! 

 

Osvícený jako symbol osvícení, neboli bódhi, jenž je pojem indického původu, který označuje probuzení, procitnutí ...

Ztělesněním osvícení je celá staletí muž z královského rodu původem z Indie a není jím nikdo jiný než-li Siddhártha Gautama, později již označován pouze jako probuzený, neboli BUDDHA - znamenající pozvednutí se ze snové existence člověka, potácejícího se v radosti a bídě pomíjivosti ...

Teprve dlouho po Buddhově smrti vznikl samotný buddhismus, tak, jak jej známe dodnes, jehož základ vytvořil Gautama Buddha pravděpodobně v 5.století př.n.l. Samotný buddhismus je označován za jakési "ateistické náboženství", neboť v buddhismu není podmínkou k dosažení "vysvobození" víra v Boha. Buddhismus je ve skutečnosti způsob života, věda ducha, filosofický postoj. Samotný Buddha se nikdy neodvolával na jakéhokoliv Boha ani jakoukoliv jinou autoritu, ale naopak prosazoval rovnost všech bytostí!

Buddha, v 29 letech, po odchodu z královského paláce a opuštění svého syna i své milované ženy, neutuchajíce hledal spásu a vysvobození z neustálého koloběhu znovuzrozování a lidského utrpení. Po šestiletém asketickém způsobu života, kdy trýznil sám sebe, své tělo v přesvědčení, že odpoutáním se od fyzického dojde vysvobození, jednoho dne skutečně došel probuzení, avšak na základě vzpomínky jistého zážitku z mládí. Po ukončení hladovění toho dne pojedl misku rýžové kaše a s novými silami se začal zabývat pro něj tehdy zcela novým cvičením, které mu naznačila jeho vzpomínka.

Jeho vzpomínka představovala krásný slunný den v době jeho mládí, kdy ve stínu pod stromem jambovníku, tedy na velmi příjemném místě, daleko od veškerých žádostí zažil SKUTEČNÝ STAV ŠTĚSTÍ z prostého bytí. Byl v tu chvíli zcela spokojen s tím, co právě bylo. Vnímal pouze tento okamžik, nic více si nepřál a nechtěl nic měnit na momentální skutečnosti. Soustředil se zcela a pouze na daný okamžik, vnímal svůj dech, své sezení, své cítění, své myšlenky. A na základě této své vzpomínky z mládí se pokusil opět vnímat tímto způsobem bez veškerých přání.

A během tohoto vnímání skutečnosti došel k vnitřnímu prožitku, který popsal jako proces čtyr vhledů. V posledním, čtvrtém vhledu zažil stav, který se vyznačoval naprostou vyrovnaností a čistým bytím v přítomném okamžiku. V noci toho dne vyvolal svým soustředěním probuzení, v němž mohl nahlédnout do všech podob jeho minulých životů.  Pozoroval mizení a objevování bytostí, viděl, jak lidé svými vlastními činy přispívají k průběhu vlastního osudu a nakonec namířil svou pozornost na vystoupení z věčného koloběhu znovuzrozování díky zničení zákalu, čímž došlo k osvobození. Překonal znovuzrození poznáním pravdy a došel k hlavní esenci jeho nauky a tím jsou ČTYŘI VZNEŠENÉ PRAVDY - pravda o strasti, pravda o původu strasti, pravda o zániku strasti a pravda o cestě.

Své poznání chtěl Buddha sdělit nejprve svým dvěma učitelům. Avšak oba již zemřeli a tak se rozhodl najít pět druhů, jež ho před měsícem opustili. Po cestě narazil na asketu, jejž se velmi divil výrazu Buddhovy tváře, ze které sálal klid a tázal se ho na jméno jeho učitele, jehož nauku následuje. Buddha mu odpověděl, že on sám našel cestu k probuzení a nikdo na Zemi se mu nevyrovná. Asketa však jen potřásl hlavou a šel dál svou cestou. Tak se Buddha potýkal s počátečními neúspěchy. Po nalezení pěti druhů se také nesetkal s přivítáním a nejdříve jej nechtěli vyslechnout. Později však k němu přistoupili a vyslechli si Buddhův výklad, v němž asketům vysvětlil střední cestu ve formě ušlechtilé osmidílné stezky, jež zahrnuje prvky pochopení, myšlení, řeč, jednání, život, snášení, bdělost a soustředění. Po ukončení jeho prvního přednesu se z pěti asketů stali jeho následovníci a vznešené učení bylo tak poprvé předáno. Dnes je buddhismus znám po celém světě a vyznává jej mnoho miliónů lidí. Nechť je nám tento velký muž i velkým příkladem...

 

Motivační FOTOOBRAZ Monika© s názvem Osvícený představuje vzdání poklony Siddhárthu Gautamovi. Člověku, který se všeho vzdal, aby nejdříve v přesvědčení, že osvobození nalezne skrze neskutečné utrpení, následně v síle přítomného okamžiku došel k probuzení, k OSVÍCENÍ a stal se tak BUDDHOU ... probuzeným. 
 

“Hlásám, aby se nekonaly zlé skutky, aby se nemluvila zlá slova, aby nebylo zlých myšlenek."

- BUDDHA-
Narozen 563 př.n.l.
Muž, který našel vnitřní klid, odpovědi na své otázky a tajemství tvůrčí síly našich myšlenek.

 

Vhodný pro:

 

- Váš osobní růst - změna pohledu na život, na sebe samé, nový způsob myšlení a pohlížení na životní situace

 

 

 

Afirmace pro každý Váš den:

 

Ukázka originální afirmace fotoobrazu Osvícený:

,,Ve svém životě činím s láskou v srdci jen dobro..."

 

 

Léčivá energie barev fotoobrazu: černá, bílá

 

ČERNÁ - Nedá se zcela správně považovat za barvu, jelikož všechny barvy absorbuje. Avšak ponechme termín pro naše účely a ponechme ji barvou. Je to tedy barva nočního nebe, tmy, která skrývá a pohlcuje. Ve tmě se však rodí příští den, je tedy také plná aktivity, i tajemná. jako by nás nutila vyhledávat bezpečný úkryt, avšak ona sama je zárukou bezpečí. Symbolizuje ukončení, zánik, ze kterého však může něco nového vzejít. Bez ní bychom nepoznali ani bílou barvu, která je doplňujícím protikladem. Je to nejtemnější barva, těžká a vážná. Představuje prázdnotu, ale i svět tajemství a neznáma, který ukrývá velký potenciál. v různých kulturách je pojímána zcela odlišně, kdy je jednou symbolem odříkání a podruhé jako symbol královské moci a plodnosti.

Černá v interiéru - Je oblíbenou doplňkovou barvou v interiérech, především těch moderních a minimalistických. Velmi efektně vypadá například v podobě kuchyňské linky ve vysokém lesku v kombinaci se světlým odstínem přírodního dřeva použitého na podlaze či světlé dlažbě v dekoru kamene. Doplňky v černo - bílé jsou také velmi oblíbené a žádané. Ty nejvhodněji doplní bílá na stěně a drobné barevné akcenty například v textiliích, jako je červená, žlutá i zelená.

 

BÍLÁ - Tato vznešená barva je považována za symbol čistoty, nevinnosti a jasnosti, věrnosti vysokým ideálům, ale také perfekcionalismu a touhy po dokonalosti. Je obrazně řečeno matkou všech barev. Symbolizuje nejvyšší hodnoty, děnní světlo a s ním rodící se nový začátek.

Bílá v interiéru - Bílá se řadí mezi barvy neutrální a je nejvhodnější pro kombinace s ostatními barvami sytějších odstínů. Je nejoblíbenější mezi neutrálními odstíny používanými v interiérech a její užití je neomezené. Největší výhodou bílé je navozující pocit absolutní čistoty prostoru. Její nadčasovost je nesporná a dává vyniknout všem ostatním barvám, svěží zeleni v podobě květin v interiérech a stejně tak všem odstínům dřeva nábytku i podlah. Kov doplní pocit čistoty a minimalismu.

 

Symbol JIN - JANG: Fotoobraz nese svou barevností energie tohoto čínského symbolu. Funkce tohoto symbolu se řídí zákonem jednoty protikladů, jako černá - bílá, den - noc, ženské - mužské, klid - pohyb. Čínská filozofie pomocí tohoto termínu znázorňuje širší rozsah protikladných vlastností ve vesmíru. Zosobňuje dualitu, neustálé vyrovnávání dvou protichůdných sil, dvou polarit  do rovnováhy a tím vede k nastolení harmonie.

 

 

Harmonizace čaker:

 

Fotoobraz Osvícený není přiřazen žádné čakře.

 

Více k čakrám

 

Fotoobraz Osvícený je připraven ve třech formátech/
do každého prostoru:

 

70 x 100 cm   - 2.990 Kč  KOUPIT
50 x 70 cm     - 1.990 Kč  KOUPIT
35 x 50 cm     - 1.490 Kč  KOUPIT

 

 

MOTIVACE/AKCE fotoobrazu pro Vaši každodenní motivaci v laminované A4 je součástí zásilky.