Spřátelené

 

MOTTO: "SRDEČNÁ PŘÁTELSTVÍ JSOU NAŠÍM SKUTEČNÝM POŽEHNÁNÍM"

 

MOTIVACE / AKCE:
Zaměříš - li svou pozornost na své vztahy a děje v nich probíhající, můžeš okamžitě spatřit a pochopit mnoho skutečností o sobě samé/m. Právě ony jsou nám totiž dokonalým zrcadlem či "plátnem", na němž se odehrává projekce našeho vlastního vidění světa! Podívej se TEĎ blíže na své vztahy. Zaměř se na vše, co s nimi souvisí, na vše milé a především pak, na vše, co Tě trápí a neustále "dohání". Věř totiž, že to není lidmi kolem Tebe, kteří by Ti chtěli ubližovat či škodit sami od sebe. Nikoliv. "Ubližují" Ti a "škodí", protože součástí Tvého já je cosi, co právě tyto zkušenosti přitahuje a vyvolává. Čistě logicky přeci nikdo zvenčí nemůže ovlivnit Tvé osobní pocity, které Ty cítíš ve svém vlastním těle! Nikoliv! Jsou to jen Tvá dávná ublížení, zranění stále "živá", která se jen teď spolu s tímto člověkem v dané situaci a v současnosti opět otevřela! Díky tomuto prozření můžeš poděkovat všem, kteří tak (nevědomě) poukazují právě na ty stránky Tebe samé/ho, které si žádají Tvou důkladnou pozornost! Jsme tedy ve skutečnosti ve hře života všichni přátelé, i když i "znepřátelení". Teď, když už víš, jak na své vztahy pohlížet a co v nich hledat, buď vděčný/á a pátrej, co Ti kdo přišel na Té cestě Tvého života opět "připomenout". 

 

Spřátelené vypráví nejen o vzácné hodnotě přátelství mezi lidmi, ale i o srdečném přátelství s krásnou Matkou Zemí a veškerým životem na ní...

Přátelství jsou velmi důležitá a vzájemná blízkost s ostatními je člověku přirozená a příjemná. Naše mezilidská přátelství ale bývají zkoušena různými "nástrahami", na základě kterých jsme se naučili hodnotit chování druhých. Jenže jsme si bohužel neuvědomovali svůj vlastní podíl na různých okolnostech a vzniklých situacích. Veškerou vinu za ně jsme tedy mnohdy jednoduše svalili na ostatní a to i své nejbližší přátele. Mnohá přátelství tak nepřekonala tyto zkoušky a nástrahy "zrcadlení" a díky našemu nepochopení se také rozpadla.

Každý jsme jistě v životě zažil situaci, kdy jsme se cítili ukřivděně. Veškerou vinu za tento nepříjemný pocit jsme shazovali na ostatní. Často právě na naše blízké přátele, kteří nám přeci tolik "ubližují" a vůbec nám nerozumí. Ale takové jednání pramení pouze z nepochopení pravé podstaty všech mezilidských vztahů! Tedy nejen v rodině, ale i u blízkých přátel, životních partnerů i všech ostatních, které v životě potkáváme. Neboť vztahy mají ve skutečnosti zásadní význam především v objevování sebe samých! Všichni, se kterými v životě přijdeme do styku, nám svým prostřednictvím nastavují "zrcadlo". To proto, abychom do něj mohli pohlédnout a pochopit tak sami sebe! Velmi jednoduše nám tak ukazují NAŠE VLASTNÍ vlastnosti, nezpracované bolesti i naše vlastní přesvědčení! A to vše jak v záporném slova smyslu, tak i v tom kladném! Jednoduše na ně můžeme pohlédnout a spatřit tak sebe! A to právě díky všem vztahům našeho života, díky těm lidem kolem! A tak sami o sobě mnohé pochopit! 

A ve chvíli, kdy toto všichni přijmeme a pochopíme ten jednoduchý řád toho všeho, pak jednoduše prohlédneme tu úžasnou spletitost a neuvěřitelně logickou provázanost všech našich vztahů! Teprve tehdy můžeme začít žít skutečně krásný život! My všichni! Neboť už nikdy "nesklouzneme" k hodnocení a odsuzování druhých a jejich chování! Pochopíme, že se tak chovají z nějakého, pro nás velmi důležitého a přínosného důvodu! A tu příčinu začneme hledat sami v sobě. Od té chvíle jsme už jen ze srdce vděční za to, že se v našem životě, byť třeba jen krátce objevili a my se tak mohli opět posunout o kus dál díky vlastnímu SEBEPOZNÁNÍ!

Važme si proto všech lidí, kteří nám ať v dobrém či ve "zlém" pouze prokazují velkou laskavost a stejně tak i my jim! Jelikož si vzájemně opravdu velmi pomáháme! Proto si všech bez výjimky můžeme vážit jako skutečných přátel bez ohledu na to, jak dlouho či krátce, hodně či málo se známe! Někdy nám totiž může v životě předat nejvíce člověk, který s námi kráčí po naší cestě životem byť třeba jen velmi krátce!

Avšak nyní také, více než kdy jindy a mnohem hlasitěji volá v této naléhavé době i naše Matka Země a všechny její živé formy! Vyzývá nás a též žádá, abychom se opět spřátelili a více sblížili s přírodou a společnými silami ozdravili tuto krásnou planetu! Abychom se opět naučili žít v naprostém souladu se vším a každým, jež ji obývá! Jsou jimi všechna zvířata, krásné vzrostlé stromy i moudré kameny, v nichž je ukryta minulost a tajemství této nádherné živoucí planety. Naučme se zde opět společně žít ve vzájemné úctě se všemi jako bytosti spřátelené, pomáhající a projevující si úctu! Protože jedině tehdy budeme moci VŠICHNI ŽÍT TAKÉ JAKO BYTOSTI SKUTEČNĚ ŠŤASTNÉ! 

 

Motivační FOTOOBRAZ Monika© Spřátelené k nám promlouvá skrze všechna naše přátelství minulá, současná i budoucí a připomíná nám, ať se z nich naučíme v lásce a úctě čerpat co nejvíce poznatků o sobě samých. Abychom byli skutečně ze srdce vděční za všechny zkušenosti a naučili se také vnímat všechny a vše na této krásné planetě jako bytosti spřátelené!

 

Vhodný pro:

 

- Váš osobní růst - změna pohledu na život, nový způsob myšlení a pohlížení na životní situace

- zlepšení Vašich vztahů - uvědomění si pravé podstaty našich vztahů, pochopení a přijetí zrcadlení ve vztazích pro náš osobní růst, rozvíjení lásky a vděčnosti k ostatním

- rozvíjení lásky - naučte se milovat sebe samé i ostatní, otevřete své srdce lásce

 

 

Afirmace pro každý Váš den:

 

Ukázka originální afirmace fotoobrazu Spřátelené:

,,Všichni lidé, kteří procházejí mým životem jsou pro mě požehnáním. Díky nim su uvědomuji všechny své vlastnosti a přijímám je..."

 

 

Léčivá energie barev fotoobrazu: zelená, černá, bílá

 

ZELENÁ - Ztělesňuje samotnou přírodu. Je protikladem vzrušivé červené, neboť zelená velmi uklidňuje a osvěžuje. Vždy byla považována za barvu života, naděje a zdraví. Úspěšně se využívá k léčbě nervové vyčerpanosti a únavy, neboť uvádí do normálu tep, dýchání a celkově uklidňuje centrum v mozku, které koordinuje pohybové tělesné funkce a normalizuje krevní tlak. Stabilizuje také naše emoce, podporuje sebevědomí, je vhodnou barvou při nespavosti a přináší úlevu od bolesti hlavy. 

Zelená v interiéru - Zelená je v interiérech velmi žádaná a to nejen díky trendu návratu k přírodě, s níž je spojena. Zelená je velmi uklidňující, přináší úlevu a klid, navozuje odpočinek a pocit relaxace, je tedy více než vhodná do ložnic. Lze ji ale použít kdekoliv a to jak v sytějších tak světlejších odstínech. Výborně se doplňuje s přírodním odstínem dřeva, se kterým vytváří dokonalý přírodní styl interiéru. Velmi dobře se snáší ze zemitou hnědou barvou. Je velmi vhodná do pracoven, neboť podporuje koncentraci.

 

ČERNÁ - Nedá se zcela správně považovat za barvu, jelikož všechny barvy absorbuje. Avšak ponechme termín pro naše účely a ponechme ji barvou. Je to tedy barva nočního nebe, tmy, která skrývá a pohlcuje. Ve tmě se však rodí příští den, je tedy také plná aktivity, i tajemná. jako by nás nutila vyhledávat bezpečný úkryt, avšak ona sama je zárukou bezpečí. Symbolizuje ukončení, zánik, ze kterého však může něco nového vzejít. Bez ní bychom nepoznali ani bílou barvu, která je doplňujícím protikladem. Je to nejtemnější barva, těžká a vážná. Představuje prázdnotu, ale i svět tajemství a neznáma, který ukrývá velký potenciál. v různých kulturách je pojímána zcela odlišně, kdy je jednou symbolem odříkání a podruhé jako symbol královské moci a plodnosti.

Černá v interiéru - Je oblíbenou doplňkovou barvou v interiérech, především těch moderních a minimalistických. Velmi efektně vypadá například v podobě kuchyňské linky ve vysokém lesku v kombinaci se světlým odstínem přírodního dřeva použitého na podlaze či světlé dlažbě v dekoru kamene. Doplňky v černo - bílé jsou také velmi oblíbené a žádané. Ty nejvhodněji doplní bílá na stěně a drobné barevné akcenty například v textiliích, jako je červená, žlutá i zelená.

 

BÍLÁ - Tato vznešená barva je považována za symbol čistoty, nevinnosti a jasnosti, věrnosti vysokým ideálům, ale také perfekcionalismu a touhy po dokonalosti. Je obrazně řečeno matkou všech barev. Symbolizuje nejvyšší hodnoty, denní světlo a s ním rodící se nový začátek.

Bílá v interiéru - Bílá se řadí mezi barvy neutrální a je nejvhodnější pro kombinace s ostatními barvami sytějších odstínů. Je nejoblíbenější mezi neutrálními odstíny používanými v interiérech a její užití je neomezené. Největší výhodou bílé je navozující pocit absolutní čistoty prostoru. Její nadčasovost je nesporná a dává vyniknout všem ostatním barvám, svěží zeleni v podobě květin v interiérech a stejně tak všem odstínům dřeva nábytku i podlah. Kov doplní pocit čistoty a minimalismu.

 

 

Harmonizace čaker: 4. čakra srdeční

 

Umístění čakry - střed hrudníku

Životní témata - dovolit lásce, aby byla středem Vašeho života

 

Barva samotné srdeční čakry je zelená, či zeleno - růžová. Srdeční čakra se často v průběhu našich životů uzavírá a stahuje díky nedostatku lásky projeveného z našeho okolí a následně i z nedostatku lásky vůči sobě samým. I životní ztráty a traumata uzavírají naše srdce, která pak přestávají lásku vyzařovat a v tomto důsledku také často onemocní. Srdci se ale daří v čisté radosti ze života a v lásce, kterou dokážeme dát sami sobě i ostatním. Své srdce můžeme vyživit pozitivní energií a to tak, že se rozhodneme vidět ve všech lidech čistou lásku, kterou každý nosí ve svém nitru a ve všem kolem sebe radost. Fotoobraz Spřátelené pomáhá harmonizaci srdeční čakry pomocí energie zelené barvy, kterou vyzařuje a příběhem i svou afirmací se zaměřením na rozvíjení lásky vůči ostatním lidem i všemu živému na této krásné planetě Terra - Zemi.

 

Více k čakrám

 

Fotoobraz Spřátelené je připraven ve třech formátech/
do každého prostoru:

 

70 x 100 cm   - 2.990 Kč  KOUPIT
50 x 70 cm     - 1.990 Kč  KOUPIT
35 x 50 cm     - 1.490 Kč  KOUPIT

 

 

MOTIVACE/AKCE fotoobrazu pro Vaši každodenní motivaci v laminované A4 je součástí zásilky.