Střed galaxie

 

MOTTO: "NEJZÁŘIVĚJŠÍM DRAHOKAMEM TOHOTO SVĚTA  JE NAŠE DUŠE"

 

MOTIVACE / AKCE:
Uvnitř Tebe se nachází skutečný klenot. Diamant, který se postupně zkušenostmi vybrušuje a tím se stává krásnější a zářivější! Ten klenot Ti přináší veškeré odpovědi, které chceš znát a vede Tě cestou Tvého života. Spoj se s ním právě TEĎ v tiché meditaci. Posaď se v klidu a tichu, plynule dýchej a zaměř chvíli svou plnou pozornost nikoliv ven, ale dovnitř sebe. Sestup do svého nitra, odkud vše pochází, tam, kde vše začíná. Uvědom si ten zářivý klenot uvnitř Tebe. Nejsi jen svým tělesným já, ve skutečnosti jsi mnohem více! Zažij to dobrodružství, sestup do svého vnitřního světa, projdi statečně všemi vrstvami a spoj se se svým velkým, skutečným Já!


 

Střed galaxie se opírá o interpretaci hvězdné soustavy zvané spirální galaxie, která se v mnohém podobá vnitřnímu světu každého z nás ...

Je pro ni typická středová oblast kulového tvaru, ze které vycházejí jednotlivá ramena. Tato oblast obsahuje hvězdy starší, především takzvané červené obry, což jsou velmi zářivé hvězdy. Spirální ramena naopak obsahují hvězdy mladé, teprve vznikající a také množství mezihvězdých mračen, které mají vyšší hustotu, než je průměrná hustota mezihvězdného prostoru. Dále se zde vyskytují různé mlhoviny, jako například difúzní mlhovina, což je astronomický objekt tvořen oblaky mezihvězdné hmoty a z nichž byly či právě jsou tvořeny hvězdy a také temná mlhovina. Spirální galaxie tohoto typu má mohutnou středovou oblast a všechna ramena jsou k ní těsně přivinuta.

Tento popis lze přirovnat popisu vnitřního světa každého člověka. Za difúzní mlhovinou, která představuje naše projevené já, tedy takové, jací se ukazujeme světu, se skrývá temná mlhovina. Ta se vztahuje k naší neprojevené části. Tuto část své osobnosti před ostatními často velmi dobře ukrýváme. Proč? Protože z našeho pohledu obsahuje naše "špatné" vlastnosti i potlačené negativní emoce, které si mnohdy raději nechceme ani sami připouštět. Jdeme-li pak ještě hlouběji, objevíme spirální ramena, naší hlubší podstatu. Ta obsahuje jak hvězdy mladé, v nichž se projevuje původní čistota naší duše, tak se zde vyskytují také mezihvězdná mračna. Ta zrcadlí všechny těžké a negativní prožitky naší duše.

Avšak všechna tato ramena vycházejí ze samotné středové oblasti, v níž sídlí hvězda nejstarší a nejzkušenější, červený obr - zářivá hvězda neboli naše Duše - princip života, naše skutečné a pod všemi těmi vrstvami čisté a jedinečné, tiché a neměnné – JÁ. Sídlí uvnitř a tiše čeká, až jej objevíme! Čeká na chvíli, kdy sebereme veškerou svou odvahu a dovolíme si prostoupit všemi těmi vrstvami, které nám nahánějí strach. Avšak ty mají nad námi pouze takovou moc, jakou jim my sami dovolíme. Když nahlédneme do svého vnitřního světa a dovolíme si plně připustit a přijmout vše, co zde objevíme, jejich moc přestane navždy působit! Všechny negace, strachy a bolesti se rozplynou! A před námi se objeví záře ze všech nejkrásnější ... záře naší DUŠE, která je stále dokonalá, zářící, moudrá a Božská. Co tedy myslíte, stojí za to hledat a podniknout tu cestu?

 

Motivační FOTOOBRAZ Monika© Střed galaxie nás bezpečně provází všemi těmito "nebezpečnými" vrstvami až k onomu zářivému a srdečnému středu, který je nám všem ve skutečnosti tak důvěrně známý!

 

Vhodný pro:

 

- Váš osobní růst - změna pohledu na život, nový způsob myšlení a pohlížení na životní situace

- Váš vlastní střed - zaměření se do svého nitra, hledání odpovědí, znovuobjevení své vnitřní síly a moci nad svým životem

 

 

Afirmace pro každý Váš den:

 

Ukázka originální afirmace k fotoobrazu Střed galaxie:

,,Beze strachu vstupuji do svého vnitřního světa a otevřeně nahlížím do svých emocí a pocitů. Všechny si plně připouštím a přijímám je, čímž se osvobozuji..."

 

 

Léčivá energie barev fotoobrazu: královská modř

 

KRÁLOVSKÁ MODŘ - Je barvou oblohy za soumraku, kdy se objeví hvězdy, které do této chvíle zůstávaly našim smyslům skryté. Tato barva bývá spojována s egyptskou bohyní noci Nuit, která symbolizuje vnitřní moudrost. V této době se můžeme spojit se svým nitrem a naslouchat jeho hlasu. V této barvě se nachází imaginární most spojující obě mozkové hemisféry - levou s pravou. Tento most dokáže rozvnout naší intuici i tvůrčí aspekt naší osobnosti. Je to barva komunikace, avšak ne na fyzické rovině, ale v té nejhlubší komunikaci a navazování vztahu s se všemi aspekty nás samých a také s celistvostí stvoření.Pomáhá nám tedy rozvíjet na té nejhlubší úrovni vztah k sobě samým i k ostatním. Souvisí s meditací, koncentrací a hlubokými formami mysticismu. Královská modř nabízí hlubokou proměnu - osvobození transmutací, jelikož nese kvality regenerace a znovuzrození. Je vrcholem našeho konání, neboť představuje činy, které se pro nás stávají inspirací. Dává duchu vnitřní klid, posiluje a uzdravuje naše smysly a otvírá je jemnějším úrovním vnímání.

Královká modř v interiéru - Je barvou dominantní, mocnou a nepřehlédnutelnou, připomínající temné odstíny stojatých vod nebo nebe před bouří. Její úlohou je pomoci nám zklidnit hektičnost našich uspěchaných životů. Velmi dobře se kombinuje s dalšími odstíny modré, ale také s barvami neutrálními i kontrastními, jako je například citrusově žlutá. Doporučuje se však využívat spíše střízlivě, v menšich plochách, na čalouněném nábytku a doplňcích. Vždy však bude její použití originální a netradiční. 

 

 

Harmonizace čaker: 6. čakra čelní - "třetí oko"

 

Umístění čakry - mezi obočím

Životní témata - rozvíjení intuice, soustředění se na svou inteligenci, vědět, kdo jsme pro nejvyšší dobro a největší radost, poznání a uvědomění bytí

 

Čelní čakra neboli třetí oko je známá jako centrum ovládání či kontroly, neboť se soustředí na kultivování silné a nezávislé mysli a rozvíjení naší intuice. Poskytuje nám energii k tomu, abychom dokázali rozšiřovat svůj vnitřní obraz toho, jak dokážeme pohlížet na sebe samé i okolní svět. Pokud si uchováme pozitivní přesvědčení o sobě i ostatních, náš mentální obraz bude pevný a tím kultivujeme svou mysl a její sílu v přesvědčení o sobě samých pozitivním směrem. Tato čakra stimuluje obě mozkové hemisféry, kde pravá prezentuje tvořivost a kreativitu a levá ovládá rozumové a analytické myšlení. Ty pak společně vytvářejí harmonickou vizi skutečnosti a celistvého prožívání. Celkově čakra pojednává o síle mysli, která je schopna vytvářet skutečnost na fyzické úrovni, realitu našeho života. Probouzí naší mysl a zaměřuje se na skutečnou pravdu o nás, o našem životě, zda vše, čemu jsme uvěřili, je pravdou. Fotoobraz Střed galaxie napomáhá harmonizaci čakry třetího oka nejen svým zabarvením, ale také příběhem a originální afirmací, kde se obojí zaměřuje na náš vnitřní život a pravdu vycházející z našeho nitra.

 

Více k čakrám

 

Fotoobraz Střed galaxie je připraven ve třech formátech/
do každého prostoru:

 

70 x 100 cm   - 2.990 Kč  KOUPIT
50 x 70 cm     - 1.990 Kč  KOUPIT
35 x 50 cm     - 1.490 Kč  KOUPIT

 

 

MOTIVACE/AKCE fotoobrazu pro Vaši každodenní motivaci v laminované A4 je součástí zásilky.