Voda živá

 

MOTTO: "SVÝMI MYŠLENKAMI TVOŘÍME SVŮJ SVĚT"

 

MOTIVACE / AKCE:
Znáš skutečně sílu každé Tvé myšlenky? Nebo zcela přehlížíš jejich význam? Vždyť jak jinak dokázat jeji sílu a moc, než uvědoměním, že před každým činem či výtvorem stojí přeci vždy právě sama myšlenka? Pak teprve dochází k jejímu zhmotnění na úrovni fyzické reality. A uvědomuješ si, jaký vliv na Tebe mají Tvé myšlenky v každém okamžiku? Vyzkoušej si bez váhání právě TEĎ jejich sílu a schopnost působit na to, jak se cítíš! Zavři si oči a uvědom si, co právě nyní cítíš. Jak jeTi? Právě teď? Je Ti příjemně, krásně, nebo naopak? Ať tak či onak, představ si teď jakoukoliv situaci, která v Tobě vyvolá pravý opak toho, jak se právě v tuto chvíli cítíš. Prožij to skutečně! Vytvoř ve své mysli situaci, která na Tebe zapůsobí tak, abys si pocítil/a přesně opačnou polaritu svých pocitů. Ty ale nezpůsobuje v tuto chvíli žádná konkrétní situace, viď? Vždyť právě teď čteš tyto řádky, jsi zcela sám/a, tedy zaměřen/a sám/a na sebe, na tuto chvíli. Přesto jsi se vmžiku dokázal/a cítit dvěma různými a ZCELA odlišnými způsoby! Co tedy způsobuje to, jak se kdy cítíš? Skutečné situace, tedy realita "mimo" Tebe, kterou "nemůžeš" nijak ovlivnit, nebo něco přímo v Tobě? Tvá a jen Tvá MYŠLENKA? Co myslíš? Jaké myšlenky si tedy pro svůj život chceš od této chvíle vybírat? Jaký život chceš žít? Teď už přeci dobře sám/a víš, že máš na výběr! Tu moc nosíš stále s sebou! Jen a jen ve své hlavě! Ty určuješ typem své myšlenky, jak se cítíš! Nikdo jiný nad tím nemá žádnou moc! Ta je totiž ukryta jen a jen v Tobě! Ve Tvé vlastní hlavě, ve Tvé dokonalé a mocné MYSLI! Máš tedy na výběr. Vybírej moudře a žij šťastně! 

 

Voda je základní podmínkou veškerého života. Je ale také schopná přijímat a nést informace a podle jejich charakteru se také krystalicky utvářet...

Voda pokrývá převážnou část rozlohy naší krásné planety Země a to zhruba 70%. Podobně je tomu i s našimi těly, kde je zastoupena ve více jak 50% z celkové hmotnosti. Z vody vše vzniklo a vše se z ní rodí. Bez této jedinečné sloučeniny vodíku a kyslíku by nebylo žádného života! Vždyť jen svlažení našeho vyschlého hrdla douškem čisté pramenité vody někde v přírodě je toho nejen důkazem, ale i úžasným zážitkem!

Avšak voda je mnohem více, dokáže mnohem více, je to silný živel. Je také schopná, stejně jako vše kolem nás přijímat a nést informace. A tak ji ke svému velmi zajímavému pokusu použil úžasný člověk Masaru Emoto. Ten dokázal pomocí mikroskopu odhalit zajímavé tajemství o její schopnost přijímat informace, ať již pozitivně či negativně laděné na základě podoby jejích krystalů ve zmrzlém skupenství! On sám říká:

„Každá informace je pouze vibrace, z níž vzniká energie. Na tomto pojetí je také založena i teze o vlivu myšlenek a emocí například na náš zdravotní stav.“

 

Naše emoce a myšlenky tedy předávají tyto informace vodě, která je následně přenáší i do těla. Každá z nich, která je vodou nesena následně ovlivňuje také tvar a podobu jejího zmrzlého krystalu! Pokud jsou tedy myšlenky vysílané směrem k ní láskyplné, což znamená, že nesou velmi pozitivní energii, pak tyto myšlenky plné lásky ovlivňují její krystaly tím způsobem, že jsou velmi krásné! Ale v opačném případě, jsou-li myšlenky negativní, či až destruktivní, jsou obrazce takové vody zcela zdeformované! 

A právě díky tomuto odhalení mohl světu prokazatelně dokázat vliv našich myšlenek a následně emocí s nimi spojených na naše okolí!  Všechny naše MYŠLENKY JSOU SKUTEČNĚ NEUVĚŘITELNĚ TVŮRČÍ!  V každé vteřině každá naše myšlenka zanechává stopu ve světě kolem nás a tím jej také zásadním způsobem utváří! Je tedy na čase položit si otázku a skutečně upřímně si na ní odpovědět, jaké to myšlenky se nám každý den honí hlavou? A tedy také jakým způsobem pohlížíme na svět, na ostatní i na sebe samé? Smýšlíme pozitivně, nebo spíše negativně?

Našimi vlastními myšlenkami tedy skutečně každý den utváříme své vlastní životy! Svou vlastní realitu, která je závislá na buď pozitivně či negativně laděných myšlenkách a přesvědčeních. Zapřemýšlejte tedy a otevřete se na chvíli zkoumání svých vlastních myšlenek a přesvědčení! A to nejen o sobě, o svém vlastním sebehodnocení. Ale zaměřte se také na svůj názor na ostatní lidi ve Vašem okolí. A odpovězte si upřímně na otázku, zda jste spíše životní optimista, či naopak pesimista! Protože se Vám najednou můžou jasně zjevit důležité životní souvislosti!  A od této chvíle můžete mnohé změnit! Můžete začít vytvářet zcela nové, krásné a pozitivní myšlenky a afirmace, díky kterým se postupně začnete měnit a společně s Vámi i Vaše okolí... tedy Váš život!

Neboť, jak pravil Buddha:¨
„Jsme to, co si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká s našimi myšlenkami. Myšlenkami tvoříme svět.“

 

Motivační FOTOOBRAZ Monika© Voda živá k nám promlouvá každý den jako připomínka dopadu našich pozitivních i negativních myšlenek a s nimi spojených emocí na okolní svět, na naše životy, neboť vše, co se odehrává vně, začíná vždy uvnitř. Změníme-li tedy své myšlenky na krásné a pozitivní, změní se tak i náš život, naše osobní realita!

 

Vhodný pro:

 

- Váš osobní růst - změna pohledu na život, na sebe samé, nový způsob myšlení a pohlížení na životní situace

- rozvíjení lásky - naučte se milovat sebe samé i ostatní, otevřete své srdce lásce

 

 

Afirmace pro každý Váš den:

 

Ukázka originální afirmace fotoobrazu Voda živá:

,,Mé myšlenky jsou jen krásné a láskyplné, neboť jimi ovlivňuji svou realitu a utvářím svůj život. Jejich energie ovlivňuje..."

 

 

Léčivá energie barev fotoobrazu: černá, bílá

 

ČERNÁ - Nedá se zcela správně považovat za barvu, jelikož všechny barvy absorbuje. Avšak ponechme termín pro naše účely a ponechme ji barvou. Je to tedy barva nočního nebe, tmy, která skrývá a pohlcuje. Ve tmě se však rodí příští den, je tedy také plná aktivity, i tajemná. jako by nás nutila vyhledávat bezpečný úkryt, avšak ona sama je zárukou bezpečí. Symbolizuje ukončení, zánik, ze kterého však může něco nového vzejít. Bez ní bychom nepoznali ani bílou barvu, která je doplňujícím protikladem. Je to nejtemnější barva, těžká a vážná. Představuje prázdnotu, ale i svět tajemství a neznáma, který ukrývá velký potenciál. v různých kulturách je pojímána zcela odlišně, kdy je jednou symbolem odříkání a podruhé jako symbol královské moci a plodnosti. 

Černá v interiéru - Je oblíbenou doplňkovou barvou v interiérech, především těch moderních a minimalistických. Velmi efektně vypadá například v podobě kuchyňské linky ve vysokém lesku v kombinaci se světlým odstínem přírodního dřeva použitého na podlaze či světlé dlažbě v dekoru kamene. Doplňky v černo - bílé jsou také velmi oblíbené a žádané. Ty nejvhodněji doplní bílá na stěně a drobné barevné akcenty například v textiliích, jako je červená, žlutá i zelená. 

 

BÍLÁ - Tato vznešená barva je považována za symbol čistoty, nevinnosti a jasnosti, věrnosti vysokým ideálům, ale také perfekcionalismu a touhy po dokonalosti. Je obrazně řečeno matkou všech barev. Symbolizuje nejvyšší hodnoty, denní světlo a s ním rodící se nový začátek. 

Bílá v interiéru - Bílá se řadí mezi barvy neutrální a je nejvhodnější pro kombinace s ostatními barvami sytějších odstínů. Je nejoblíbenější mezi neutrálními odstíny používanými v interiérech a její užití je neomezené. Největší výhodou bílé je navozující pocit absolutní čistoty prostoru. Její nadčasovost je nesporná a dává vyniknout všem ostatním barvám, svěží zeleni v podobě květin v interiérech a stejně tak všem odstínům dřeva nábytku i podlah. Kov doplní pocit čistoty a minimalismu.

 

Symbol JIN - JANG: Fotoobraz nese svou barevností energie tohoto čínského symbolu. Funkce tohoto symbolu se řídí zákonem jednoty protikladů, jako černá - bílá, den - noc, ženské - mužské, klid - pohyb. Čínská filozofie pomocí tohoto termínu znázorňuje širší rozsah protikladných vlastností ve vesmíru. Zosobňuje dualitu, neustálé vyrovnávání dvou protichůdných sil, dvou polarit  do rovnováhy a tím vede k nastolení harmonie. 

 

 

Harmonizace čaker:

 

Fotoobraz Voda živá není přiřazen žádné čakře.

 

Více k čakrám

 

Fotoobraz Voda živá je připraven ve třech formátech/
do každého prostoru:

 

70 x 100 cm   - 2.990 Kč  KOUPIT
50 x 70 cm     - 1.990 Kč  KOUPIT
35 x 50 cm     - 1.490 Kč  KOUPIT

 

 

MOTIVACE/AKCE fotoobrazu pro Vaši každodenní motivaci v laminované A4 je součástí zásilky.