Matka příroda  a my

 

strom

 

Když se řekne příroda, co Vás napadne jako první?

 

Možná vůně trávy v horkém letním dni. Nebo jemné šumění listí stromů, když procházíte lesem či parkem. Dotek slunečních paprsků, které tak příjemně hřejí. Vítr, který se prohání ve Vašich vlasech a chladí Vaše tělo během horkého dne. Vůni květin, ktará je na jaře všudypřítomná. Rozmanité formy života, které společně s námi sdílejí pobyt na této krásné planetě. Nebo zurčení řeky či potoka, které nám připomíná neustálý koloběh života, pohyb, energii...

 

Příroda je organismem, ze kterého vše pochází. Je živoucím projevem planety Země. I my jsme její neoddělitelnou součástí. Dokáže nás vzpružit, "oživit", dodat tolik potřebnou energii a také přináší poznání. Z jejího rozmanitého tvoření vznikly veškeré formy života, které jsou po tisíciletí součástí vývoje této krásné planety. Všechny tyto formy, zvířata, rostliny, stromy, to vše je neskutečnou sítí veškeré inteligence tvořivosti života. Ti zvířecí tvorové nás mohou mnohému naučit. Už staří egypťané čerpali moudrost a poučení z říše zvířat a koloběhu přírodních dějů pro jejich tehdejší způsob života. 

 

Ten se z velké části odvíjel právě od přírodních cyklů a všech forem přírody. Zvířecí říše jim sloužila k pochopení, že každý živočich má určité dovedné vlastnosti a ctnosti, kterých si nesmírně vážili a jež se snažili i ve svém životě dosáhnout a aplikovat. Žili v naprosté harmonii s přírodou a jejími formami, které uctívali. A to je také velmi blízké i mnohým přírodním národům i dnešní civilizované a moderní doby.

 

Mnohé národy dnes stále žijí v souladu s přírodou a uctívají její sílu, respektují jí a jsou si plně vědomi naší vlastní odpovědnosti za budoucí vývoj této čarokrásné planety, která nám stále nabízí mnohá bohatství ze své říše. Její nekonečné tvoření vykouzlilo všude kolem nás mnoho krásy a ta nám přináší nejen radost a potěšení, ale také formy obživy pro přežití. Tím vším nám dokazuje svou náklonnost a mateřskou péči, kterou nám neustále nabízí. Jsme, stejně jako vše ostatní jejím výtvorem a tím jí samotnou. 

 

Každá forma života je tedy i naší částí. Nejsme odděleni od této provázané sítě, právě naopak... jsme nepostradatelnou součástí, článkem vývoje samotného. Každý z nás, stejně jako každý list, stéblo trávy či květ je živoucím přírodním projevem samotné Matky Země. Každé zvíře, které se prochází po této Zemi je součástí velkého celku. 

 

Važme si tedy tohoto daru. Buďme láskyplní k planetě Zemi a projevme ji naší úctu. Jednejme se všemi formami tohoto světa jako se sobě rovnými. Opatrujme tu čarokrásnou Matku přírodu, která se nám bohatě odmění a stále odměňuje. Každý, i když na první pohled zcela nepatrný skutek může mnohé změnit. Buďme sami druhým příkladem a inspirací pro zachování čisté přírody, bez které nedokážeme přežít. Pečujme o ni, starejme se s láskou v srdci o sebemenší kousek půdy, která dává vzniknout novému životu. Otevřme konečně své oči, nezavírejme je už před mnohými problémy tohoto světa a starejme se s láskou v srdci o náš svět, o planetu Zem, o ochranu Matky přírody a její čistotu, jeden o druhého i sami o sebe...

 

Vše se nám také jen v dobrém vrátí... :)

 

oko

 

 

S láskou a úctou,

Monika

Monika Zieneckerová

FOTOOBRAZY Monika©