Můj příběh ... a možná i ten Váš.

 

Monika

 

Život se dokáže během krátkého okamžiku změnit k nepoznání...

 

Zažili jste to také? Věříte tomu, že máte svůj život pevně ve svých rukou a že neexistují žádné okolnosti, které by Vaším životem mohly zásadně otřást. Proč také? Jak by k tomu mohlo dojít? Nic takového přeci nemám v plánu… tedy, alespoň myslím… :)

A pak se to stane… jako blesk z čistého nebe. A Vy usedáte do sedla a jasně cítíte, že až dojedete do cíle, Váš život už nebude stejný. Nemůže být. Životní okolnosti se zcela změnili a Vy jen hledáte své místo v tomto "novém světě". Vše, co jste důvěrně znali , vše, co Vás do této chvíle obklopovalo je nenávratně pryč. A před Vámi leží zcela neznámá krajina. A je jen na Vás, jak se teď přizpůsobíte, jak uchopíte nové životní okolnosti…

Jen bych ještě na začátku ráda uvedla, že mé dětství bylo protkáno převážně velkým strachem, nejistotou a jen velmi malým množstvím lásky. Své zkušenosti z tohoto životního období mohu dnes plně uplatnit a jsem za to velmi vděčná, avšak tehdy si mé malé Já procházelo skutečně velmi smutným a těžkým obdobím bez radosti ze života.

 

Můj osobní život se zásadně změnil v roce 2009. Do té doby jsem byla skutečně skálopevně přesvědčena, že se v mém životě nemůže nic zásadního změnit. Mé místo bylo jasně dané a ani by mne nenapadlo přemýšlet o jiných možnostech. Ale jak praví známé přísloví: "Člověk míní a život mění".

Nové životní okolnosti mě postupně přiváděli na cestu, kterou bych si tehdy nedokázala ani představit. Jasně jsem jen cítila nutkavou potřebu hledat odpovědi na otázky vznikající ze situací a okolností, které mě potkávali a jímž jsem zprvu vůbec nerozuměla. Ale už tehdy mi něco uvnitř jasně našeptávalo, že je třeba hledat a také, že najdu.

Začala jsem tedy pátrat po odpovědích, které by mi osvětlili vzniklé životní okolnosti a důvody, proč mi vstoupily do života. Věděla jsem, že se objevily, aby mi přinesly důležité sdělení. A také jsem věděla, že se nic z toho neděje pouhou náhodou. A tak jsem začala pátrat a postupně i nacházet odpovědi, které mě přivedly k velkým zjištěním.

Zjevovali se přede mnou situace mého života dávno "zapomenuté" a já si postupně dokázala odpovědět na otázky: ,,Proč?". Okolnosti a prožitky, které jsem si myslela, že jsou pouhou nevratnou minulostí . Vše, co jsem kdy chtěla zapomenout, se mi postupně najednou vrátilo. V různých podobách a obměnách, avšak jejich podstata zůstávala stejná. ,,Dobře tedy", pomyslela jsem si: ,,Je tedy třeba tato témata zpracovat, osvobodit se od nich, přijmout a dál je už nepřehlížet!"

A tak jsem na sobě začala v té době poctivě pracovat. Veškerou pomoc, která mi přicházela do cesty jsem s radostí využila. Časem jsem pochopila, jak zásadním  způsobem se v našich životech odrážejí naše vztahy s rodiči, s našimi nejbližšími i jejich vztahy mezi sebou. Také jsem začala rozumět tomu, jak se všechny naše prožitky "zapisují" do našeho mocného podvědomí a jak právě především ono utváří, avšak už bez našeho vědomí, naše životy i v dospělosti. A také jsem pochopila, jak to, co jsme si mysleli, že můžeme pouze zapomenout a schovat někam hodně hluboko může najednou zase vstoupit do našeho života a to zcela nečekaně.

Nové životní okolnosti jsem tedy po hlubokém pochopení všech souvislostí přijala jako své vlastní životní "dílo". Plně jsem aplikovala sílu radikálního odpuštění  na vztahy s mými nejbližšími, jelikož jsem dokonale pochopila jejich roli v mém životě a jejich chování, které mi často tolik ubližovalo. Nic z toho však nebylo pouhou  náhodou… vše z prožitého bylo cennými zkušenostmi, které jsem pro svou životní cestu nutně potřebovala. Díky této síle radikálního odpuštění se i mé srdce opět po letech plně otevřelo a mé vztahy se změnily k nepoznání.

Dnes mohu zcela s naprostou důvěrou a přesvědčením říci, že veškeré naše prožitky a zkušenosti jsou nedílnou součástí naší existence a že vše má svůj pevný, velmi spravedlivý řád. Nemusí se nám to vždy líbit, může nám to dokonce i hodně ublížit a také nás to může mnohdy velmi bolet i trápit… ale je to tak. Život je naprosto spravedlivý a vše je v dokonalém pořádku právě tak, jak to je, právě nyní, v tomto okamžiku.

Můj pohled na život se tedy v určitém období zcela zásadně změnil… nezůstal "kámen na kameni" z mého, do této doby tolik vžitého vnímání všech životních dějů a skutečností. To pochopení, to velké prozření toho, jak je náš život utvářen mi bylo, je a vždy bude tím největším DAREM, který mi byl životem darován. Za všechny své zkušenosti, z kterých dnes mohu již jen čerpat všechny ty cenné poklady a pomáhat jimi i ostatním z celého srdce děkuji!  Jsou mi, dnes už to dobře vím, velkým požehnáním… :)

Všechny příběhy fotoobrazů jsou toho snad jen důkazem. Vznikly na základě životního prozření, které zcela změnilo mé chápání života a i oni byly nedílnou součástí mého dalšího vývoje, kdy do sebe postupně začaly zapadat i další části té neuvěřitelné skládanky jménem ŽIVOT.

Jejich texty pramení z hloubi mé duše a předávají její poselství, které v zásadě praví: ,,Jste jedineční, jste dokonalí, jste střípkem božství a jako takové si zasloužíte to nejlepší, to nekrásnější, co Vás jen napadne. Jen je třeba prozkoumat Váš život, Vaše myšlenky a objevit hranice, které jste sami sobě vytvořili. Váš potenciál je obrovský, Vaše nadání a talenty jsou Vašimi dary. Jak tedy s tím vším naložíte? Jak krásný život sami sobě dovolíte? Vy jste vše a vše je ve Vás. Máte v sobě sílu stvoření a je jen na Vás, zda si odemknete dveře, které před Vámi stojí v této chvíli zatím uzamčené…"

 

Všem nám přeji ten nekrásnější život, který si jen dovedeme představit.
Takový, v němž je jen láska, radost a štěstí pro všechny.
Především stav naší mysli je tím co určuje, jaký život žijeme, jaký život si dovolíme žít.
Sami jsme tvůrci svého štěstí.
Pojďme tedy tvořit… takové životy, jaké si skutečně zasloužíme, každý z nás…

 

A tak vím jistě, že lidé se mění... :)

 

Děkuji z celého svého srdce všem a všemu, jež se podílelo na mé proměně....

 

                                                                                                                               S láskou a hlubokou úctou,