Nový rok 2016 ... na co se můžeme těšit?

 

Rok 2016

Ať se děje v novém roce cokoliv, zůstaňme pevně zakotveni ve svých 

SRDCÍCH ... 

Buďme laskaví k SOBĚ I K OSTATNÍM ... :)

 

 

Pro rok ohnivé Opice platí především: HRAJTE SI! 

 

A je tu opět nový rok a spolu s ním zcela nové energie, nové začátky a nové vize. Rok 2015 se nesl v duchu většího klidu a "plynutí", i když to tak často nevypadalo. Jakoby se čas neustále zrychloval a jeho dynamika nás tak "tlačila" vpřed. Ano, vše je zdá se v posledních letech mnohem dynamičtější a tyto rychlé energie se silně dotýkají životů nás všech. Uplynulý rok s sebou tedy přinesl snad ve všech oblastech našich životů často i velké změny. A jak ohleduplný k nám tedy asi bude letošní rok 2016 nesoucí se ve znamení Opice?

 

Předpovědi na tento rok se různí, avšak v popředí zůstává "dynamika". Někteří předpovídají velmi rychlé tempo, "divokost" a neklid. I sama představitelka letošního roku - opice, která stojí v jeho "čele" by tomu pravděpodobně napovídala. K opici totiž patří jistá netrpělivost, ale také nutnost vše pečlivě prověřovat, reálně zvážit, zachovat si zdravý úsudek a dobrý odhad situace. Především pak také nic neponechat náhodě. Je také velice flexibilní, nápaditá a tím přináší mnoho nového! Například nekonvenční způsoby a metody řešení v oblasti politiky, sociální, zdravotnictví, školství i kultury. Bez ohledu na znamení zvěrokruhu čeká velký úspěch na lidi, kteří pracují mentálně a v intelektuálních oblastech.Tento rok pod záštitou Opičky nám také přináší velké možnosti do budoucna! A to především změny, které budou ve své konečné podobě pro naše dobro. Opice je totiž také velmi moudrá a proto využijme této moudrosti ku svému prospěchu ve svých životech.

 

ŽIVOT JE HRA! A v tomto roce bude platiz zdá se dvojnásob!
Ať se děje cokoliv, zůstaňme především "hraví". Protože Opice miluje hru! Nepropadejme tedy případným "nepříjemným" okolnostem a situacím našeho života, ale dívejme se na vše z nadhledu. Opice totiž nemá ráda slovo: MUSÍM.
Tedy ... nahraďme jej slůvkem: CHCI! Hrajme si a Opice nám za odměnu bude "jen tak mimochodem" plnit naše sny, cíle a přání. Vše se bude dít "samo" bez většího nátlaku. Důležité tedy pro tento rok je: ŽIVOT HROU! :)

 

Ráda bych zde ještě zmínila předpověď podle astrologa Antonína Baudyše, který říká:

 

,, V nadcházejícím roce věnujte dostatek péče své duši, svému nitru."

 

 

V totmo roce zdá se výrazně ustoupí DIKTATURA TVRDÉHO ROZUMU, čehož důsledkem bude větší SCHOPNOST DŮVĚŘOVAT, PŘIJÍMAT,
JEDNODUŠE BÝT ČISTOU LIDSKOU BYTOSTÍ. 

 

Doporučuje nezaobírat se věcmi, které nemůžeme vyřešit nebo ovlivnit a tím neplýtvali svou energií. Radí NEPROŽÍVAT DRAMATA PROBLÉMŮ, především pak těch, které se nás reálně vůbec netýkají. Ráda bych k tomuto osobně dodala, že je velmi potřebné uvědomit si, že veškerou svou energií, kterou těmto "problémům" věnujeme, je pouze POSILUJEME! Tedy, pokud například toužíme po stěští a míru, pak prociťujme tyto kvality a soustřeďme se na ně jako JIŽ DOSAŽENÉ, nikoliv na to, že NECHCEME BÝT NEŠŤASTNÍ a též, že NECHCEME VÁLKY.

 

Snažte se do 9. září tohoto roku vyřešit a dokončit vše, co máte "rozdělané". Od 10. září se nám vrátí plná důvěra VE VZTAHY, PARTNERSTVÍ A VZÁJEMNOST. A především pak, v NAŠICH NITRECH SE TVOŘÍ, PROBOUZÍ MOUDROST ... ta nám říká, že naším hlavním cílem jako jednotlivce i celého lidstva je SVOBODA, MOŽNOST tvořit svůj život dle svých přání, jednoduše ŽÍT KRÁSNÝ ŽIVOT! :) 

 

ROK OHNIVÉ OPICE

 

 

A co předpovídá rok Opice o našich vztazích?

 

V minulých letech lidi o vztahy příliš nestáli. Nechtěli se vázat a uzavírat sňatky. Zdá se, že letos tomu bude JINAK ... 
Ten, kdo se nyní potýká s partnerskými problémy, rok Opice je pro něho definitivním dořešením partnerských vztahů. Tzv. Velké Lásky můžou být zlegalizované a završené sňatkem či založením rodiny.

 

Pravděpodobně tedy všechny vztahy, které vzniknou nebo se znovuvzkřísí tento rok, budou velmi DLOUHÉ A PEVNÉ, tak to bude také s uzavřením manželství.
Pro lidi, kteří chtějí místo lásky jen nezávazný lehký románek za účelem užít si prudkých emocí, rok Opice nebude šťastným. Ale páry, jenž si navzájem umí ustupovat, nepodvádí a nemají snahu se přetvařovat, ovládat druhého, dokáží mu plně důvěřovat, naslouchat, ti najdou harmonii, mír a štěstí v rodinném životě. Rok je určen pro klidný rodinný život.

 

 

A co podnikání v roce 2016?

 

Jděte si za přesně stanovenými cíli a úspěch na sebe nenechá dlouho čekat!

Vše, co se vám podaří v roce 2016 dosáhnout, vám bude k užitku ještě mnoho dalších let! A to nejen v podnikání.

 

Podnikatelé najdou v roce 2016 nové obchodní partnery, nové možnosti a cesty k dosažení úspěchu. Odvážně se tedy můžete pustit do nových projektů a podnikatelských nápadů, rok Opice vám je pomůže realizovat! Ale zároveň východní horoskop 2016 varuje, že rok bude dost riskantní a bude nevýhodný pro ty, kteří se rozhodnou zapojit do pochybných a nadmíru dobrodružných obchodů. Nerozhodujte se tedy zbytečně rychle, vždy důkladně zvažte všechna pro a proti, než učiníte definitivní rozhodnutí. Moudrost, opatrnost a pozornost by měly být vždy přítomny absolutně všude.

 

Každý, kdo se zabývá vědeckou a tvůrčí činností jako jsou vědci, umělci, hudebníci, zpěváci i skladatelé - tento rok vám přinese štěstí!
Toužíte po triumfu? Pak tvrdě pracujte, vyplatí se Vám to!

 

 

Slovo na závěr ... 

 

Tedy, co myslíte? Jaký bude a co nám všem přinese nový rok 2016 pod "dohledem" vrtošivé, ale zárověň moudré Opice, která si je dobře vědoma všech svých činů?

 

Nejvíce pravděpodobně záleží především na nás samotných, na NAŠICH MYŠLENKÁCH A PŘEDEVŠÍM NA NAŠICH OČEKÁVÁNÍCH!
Tedy, zde je dobré se zastavit, pohodlně se usadit a nad šálkem vonícího čaje si v klidu popřemýšlet o tom, jakáže to vlastně MÁM SVÁ OSOBNÍ OČEKÁVÁNÍ?
Čemu VĚŘÍM? Která PŘESVĚDČENÍ MI JIŽ DO NOVÉHO ROKU NESLOUŽÍ? Nekorespondují již s mými NEJVYŠÍMI CÍLY, SNY A PŘÁNÍMI? 

 

A především pak přijmout, že vše se děje vždy z určitých důvodů a že jen JÁ JSEM TVŮRCEM SVÉ REALITY.Tedy, také jen JÁ JI MOHU ZMĚNIT. A pokud snad nemohu, protože nevím jak, pak je důležité i přes to přijmout svou vlastní zodpovědnost a NEOBVIŇOVAT NIKOHO druhého a ANI ŽIVOT samotný  za nespravedlnost. Není to tak ... nezapomeňte, že ani s novým rokem se jedno zcela jistě NEMĚNÍ ... A TO PRINCIP ZRCADLENÍ! Poděkujme tedy svým zrcadlům za neustálou "práci", kterou jen pro nás každý den vykonávají a učme se, posouvejme se neustále vpřed,

                                                                 OTEVŘME SVÁ SRDCE LÁSCE A ROZŠIŘUJME NEUSTÁLE OBZORY SVÉHO MYŠLENÍ! 

 

Proč? Pro NAŠE KRÁSNÉ ŽIVOTY! PRO NAŠE ŽIVOTNÍ ŠTĚSTÍ!  :)

 

 

 

Všem Vám z celého srdce přeji NÁDHERNÝ A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2016! 

 

Srdce

FOTOOBRAZ Srdce pro Vaše srdce
 ...
 

"... otevřené SRDCE
je branou k nádhernému ŽIVOTU ... "

 

 

S láskou a úctou,

Monika Zieneckerová

Monika Zieneckerová