O mně

MONIKA ZIENECKEROVÁ

 

"Osobní rozvoj se postupně stal mou vášní, prací a koníčkem současně. 
Vydala jsem se touto věčně překvapující cestou jednoduše jako ostatní vlivem životních událostí. Každičký den se dozvídám něco nového a naprosto potvrzuji slova Sókratova aneb čím VÍCE TOHO VÍM, tím spíše mohu říci, "VÍM, ŽE NIC NEVÍM" i když určité zkušenosti už mám."

 

Zní to zvláštně, viďte? Ale je tomu tak.
Život je totiž ve své prapodstatě naprosto multidomenzionálním projevem celé existence a tedy tvrzení "VÍM, ŽE NIC NEVÍM" se zde jeví jako jediné možné vyústění veškerého hledání a uvědomování. Všichni jsme však od samého narození až do konce hráči života a život sám je naším největším mentorem i autorem hry.

 

V této hře ale není nutné vědět naprosto vše, to zřejmě ani není naším lidským úkolem. Tedy alespoň doposud tomu tak bylo, kdoví co nám přinese sama budoucnost. V soušasné době se vše zcela zásadně a radikálně mění. Nyní však dozajista stačí, když pochopíme ty základní předpoklady a velmi jednoduché principy pro ŠŤASTNÝ A NAPLNĚNÝ ŽIVOT.

 

Všichni velmi dobře víme, že život s sebou přináší leckdy velmi nečekané a emočně náročné situace, které si vyžadují naši vnitřní sílu a odvahu. Často jsme už jako malé děti vystaveny emočně vypjatým a náročným situacím, které si ukládáme hluboko do svého podvědomí. Odtud pak bez našeho vědomí řídí náš život a přitahují situace, kterým těžko rozumíme. Ovšem v tom lepším případě pouze do chvíle, kdy se nám konečně začnou ony části skládanky spojovat v ucelený obaraz. Pak můžeme říci, že máme částečně vyhráno! Začínáme těm souvislostem rozumět. Naštěstí totiž v tomto dokonalém systému života platí jedna určitá "jistota". ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI. 

 

Když jsem se tedy v roce 2009 rozhodla učinit doposud asi nejzásadnější rozhodnutí a změnu svého dosavadního, tehdy již několik let s lehkostí a v hojnosti plynoucího života, velmi brzy nato jsem byla intenzivně konfrontována se svými těžkými a bolestivými, zatím nezpracovanými tématy z mé dětské minulosti a vlastními stíny z nich vycházejících. A tak se velmi rychle z očekávaného nového životního období a radostných začátků stala intenzivní, téměř osmiletá životní lekce a permanentní razantní výuka. V těchto letech jsem se věnovala sebe - poznávání prostřednictvím knih a kurzů, týdenního pobytu ve tmě, cesty za poznáním a prohloubení sebereflexe na ostrovy Bali a Nusa Penida a celou tu dobu jsem poctivě "loupala" jednotlivé vrstvy především každodenní meditací. Absolvovala jsem metody jako Kineziologie či metodu RUŠ prvního stupně, s níž při svých sezeních s klienty dodnes ráda intuitivně pracuji spolu se zapojením dalších technik jako automatická kresba a vizualizace. 

 

Ano, má cesta byla místy pořádně drsná jízda, při které se téměř nebylo čeho chytit! Zažila jsem mnohé, o čem dnes mohu nejen vyprávět, ale především předávat ostatním jako své cenné "poklady", zkušenosti a určitá pochopení, kterých by se mi jinak zřejmě nedostalo. Tam, kde jsem v minulosti spatřovala zlo a nespravedlnost, dnes vidím dary a požehnání. Inu, cesta každého z nás je jiná a učíme se skrze vlastní prožitky a zkušenosti. Ale všichni dobře rozumíme rozdílu mezi utrpením a radostí ze života či vděčností.
TO NÁS VŠECHNY SPOJUJE, ač se naše zkušenosti a zážitky liší.

 

Dnes mohu však s veškerou pokorou a vděčností říci, že za vše a všechny, jež mi byli zrcadly a úžasnými, milovanými učiteli nesmírně DĚKUJI.

Bez těchto zkušeností bych dnes nebyla taková, jaká jsem. Nevěděla bych nic z toho "mála", které vím :-) A nevážila bych si tolik života a jeho krásy i milosti, která je všudypřítomná, jen je nutné spíše ZAVŘÍT OČI A DÍVAT SE PŘEDEVŠÍM SVÝM SRDCEM. Protože realita bývá zkreslena naším viděním světa, směšným hodnocením naší mysli, ale SRDCE "VIDÍ" JASNĚ. 

 

S láskou a pokorou se ráda stanu i Vaší OSOBNÍ PRŮVODKYNÍ.

 

 

 • od r. 2009 vlastní praxe – návrhy interiérů včetně realizací
 • od r. 2013  -  zaměření na REDESIGN  – dekorování interiérů
 • od r. 2013 vznik značky FOTOOBRAZY Monika©
 • r. 2011 kurz Práce media s Charlesem Virtue - www.charlesvirtue.com
 • r. 2013 kurz s metodou RUŠ 1 – osvojení schopnosti vyhledat skutečnou příčinu problémů v životě a trvale je odstranit pro krásnější životwww.metodarus.cz
 • r. 2014 TERAPIE TMOU  -  intenzivní týdenní pobyt ve tmě pro hlubší pochopení životních souvislostí, intenzivní meditaci a načerpání nové inspirace pro další kreativní tvorbu 
 • r. 2015 PŘEDNÁŠKA na téma "Povídání nejen o fotoobrazech aneb ŽIVOT JE KRÁSNÝ"
 • r. 2015 SEBEPOZNÁVACÍ CESTA "za hranice" nejen naší krásné republiky - intenzivní sebepoznávací cesta s cílem překonat "osobní hranice" - INDONÉSIE, Bali a Nusa Penida
 • r. 2016 / březen - PŘEDNÁŠKA  na téma "Cesta na Bali a její rozměr" - VIDEA Z PŘEDNÁŠEK
 • r. 2016 / březen - VÝSTAVA A PŘEDNÁŠKA NA FESTIVALU EVOLUTION na téma "VŠECHNO MÁME VE SVÝCH RUKOU"
 • r. 2016 / listopad - prosinec - BESEDY na témata našich životů aneb "PROČ NÁŠ ŽIVOT NENÍ NÁHODA"
 • r. 2017 / březen - VÝSTAVA A PŘEDNÁŠKA NA FESTIVALU EVOLUTION na téma "CHTĚJ VÍC!" - VIDEA Z PŘEDNÁŠEK
 • r. 2017 / květen - INTERNETOVÁ TV VE HVĚZDÁCH a přednáška z festivalu Evolution - http://vehvezdach.cz/monika-zieneckerova-chtej-vic/
 • r. 2017 / září - INTERNETOVÁ TV CESTY K SOBĚ a záznam přednášky z podzimního festivalu Evolution - 
  https://www.cestyksobe.cz/monika-zieneckerova-doprejte-si-pozitivni-energii/22876
 • r. 2020 - rozhovory pro portál osobního rozvoje Příznaky transformace
 • r. 2021 - vlastní projekt ROZHOVORY DUŠÍ ...s lidmi pro lidi. Rozhovory O ŽIVOTĚ, inspirace PRO ŽIVOT - 
  https://www.youtube.com/c/ROZHOVORYDUŠÍ/featured

   
 
 

S láskou a úctou,