ODVAHA ... vyvolává obavy i vzrušení

 

 

ODVAHA

Ženy potřebují v této době více odvahy než kdy jindy.
Co vše ale ve skutečnosti žena dokáže?
Jaká je její skutečná síla?

 

 

Slůvko, které nás doprovází od VÁHÁNÍ K ČINU. Taková je ODVAHA. Říká se, že odvážným štěstí přeje. Posuďte sami, zda je to pravda. Je mnoho známých příběhů odvážlivců, kteří dokázali ve svém životě téměř nemožné. Bez odvahy by tomu tak nikdy nebylo. I mě osobně se to už v životě nejednou potvrdilo a přinesla mi již mnohé "plody". Takové ty známé a příjemné, "třešničky" na dortu ... :)

 

Je jí zapotřebí k překonávání osobních hranic. Té naší tolik známé a často tak těžce překonatelné komfortní zóny. Je to oblast, kterou si kolem sebe vytváříme a velmi těžce opouštíme. Je nám tam dobře, i když spíše zdánlivě. Neumožňuje nám totiž, právě díky hranicím, které ji vymezuje, poznat v životě něco nového, jiného, nepoznaného! A to je velká škoda! Vždyť nové s sebou přináší dobrodružství, napětí a radost!  Naše komfortní zóna velmi omezuje našeho ducha, který potřebuje "růst" a poznávat nepoznané. Jinými slovy se z této zóny stává stereotypní styl života - tedy jednotvárný, až příliš známý, než aby nás mohl něčím překvapit a vnést do něj příjemný "svěží vítr"!

 

Ale odvaha je především spojena v souvislosti s našimi sny a jejich naplněním. Stává se zde téměř nepostradatelnou. Tam, kde by mohl strach vše zničit a zastavit nás, náš osobní růst, tam odvaha vyzívá k akci a rozhodnosti! Spolu s ní se probouzí i naše síla, která nás činí mnohem silnějšími a ta dokáže velké věci! Vlastně tak velké, jak si jen Vy sami dokážete představit! Protože naše omezení vytváří především jen mysl.

 

I já sama jsem ji už několikrát ve svém životě "vyzvala k tanci" a využila její velké moci. Té, která mi například dopomohla obcestovat půl světa a sama se vypravit na krásné Bali, přestože nejsem zcela perfektní v angličtině a tak daleko jsem se nikdy sama neodvážila. Vlastně jsem neměla s touto formou cestování, tedy jak se říká na "vlastní pěst" do té doby žádnou zkušenost. A přes to, učinila jsem za pomocí odvahy velké rozhodnutí, které spolu s ní daly veškeré okolnosti do pohybu. A tak jsem se zcela sama odkázána jen a jen na sebe ocitla na místě, které by mě před tím velkým rozhodnutím ani nenapadlo! Má duše asi velmi toužila po dobrodrodružství. A odvaha mi dala sílu! Vlastně nejvíce je odvahy třeba k rozhodnutí. Protože právě ono je na našem životě vždy to nejtěžší. Udělat něco jinak. To chce hodně odvahy, která je nám všem ale plně k dispozici. A jistě nemusím zmiňovat, jak se cítíme, když "se překonáme" ... :)

 

Její moci jsem využila opět i v případě obrovské touhy přednášet. Postavit se před publikum a sdělit tak svým posluchačům, co mám na srdci. A to i přes to, že jsme ve škole snad přímo nenáviděla chvíle, kdy jsem musela s mírně spocenýma rukama stát před tabulí během "nelítostného a věřejného" zkoušení. A přes to jsem se dosud zatím naposledy během letošního ročníku festivalu zdravého životního stylu a osobního rozvoje plného známých osobností - Evolutionu v Praze postavila jako přednášející před své nemalé publikum. Ano ... i tehdy jsem využila její moci, síly, kterou poskytuje a pomáhá nám plnit si naše sny. A díky tomuto překonávání sebe samých můžeme v životě "růst" ... a tím jednoduše neustále rozšiřovat své osobní hranice.

 

Právě taková je tedy odvaha a tohle dokáže! S ní zdoláváme zdánlivě nepřekonatelné! Ona je tou hnací silou, která doslova drtí naše osobní limity a přesvědčení, která však mají s našimi skutečnými možnostmi pramálo společného. Jejich síla spočívá jen v tom, na kolik těm mylným přesvědčením věříme. Odvaha je tou, která nás "vyhazuje" z vyhřátého křesla a pomáhá objevovat své osobní, do té chvíle často nepoznané schopnosti a sílu činit důležité kroky v životě. A postupně nám dokazuje, že co jsme považovali za nemožné, nepřekonatelné, možné JE! 

 

Je jednoduše kouzelná. Je to čarodějka, která dokáže vykouzlit z našeho NE - ANO! Ona je tou, kterou když využijeme a překonáme s její pomocí sami sebe, své limity, tak s sebou přináší obrovský pocit radosti a naplnění! Právě ona je tou, která nám pomáhá k těmto nejsmysluplnějším pocitům našeho života. "Rosteme" sami pro sebe, stoupá naše vlastní sebehodnota.Bez ní není překonávání, ani "sladké" odměny! Ona nám pomáhá krok za krokem ke splnění vytouženého cíle. Či snad lépe ... dopomáhá nám k naplnění našeho záměru. Protože, asi mi dáte za pravdu, že cíl je v přítomném okamžiku našeho života dost iluzorní pojem a tak se raději soustřeďme na ZÁMĚR. Protože především cesta sama je v životě každého z nás i cílem! Ta dobrodružná cesta s sebou přináší potřebné zkušenosti, které jdou ale vždy ruku v ruce i ze zážitky, radostí! Neboť RADOSTNÝ ŽIVOT je ve skutečnosti asi tím, oč tu přeci "běží". Nebo neznáte chvíli, kdy jste získali či dosáhli právě toho vysněného cíle a nakonec se nedostavil kýžený pocit uspokojení? Očekáváme, že když dosáhneme toho, co chceme, tak že PAK JISTĚ BUDEME už jen šťastní. 

 

Radujme se tedy především z každého svého kroku na té cestě! Užívejme si je! Dovolme si sbírat cenné zkušenosti a  zároveň si to patřičně užívat! Vždyť každý krok přináší poklad největší ... a tím je právě zkušenost! A tím dokonale naplňujeme samotný smysl lidského života. Neznamená to, že to nemůže být bolestivé, nebo těžké. Ale i bolest má v našich životech také své nezastupitelné místo. Ona je jen druhou tváří radosti a bez ní bychom nedokázali rozpoznat rozdíl. Jaký by pak měl život smysl? 

 

Užívejte si tedy cestu ... či snad přímo "jízdu" svého života! I když se často cítíme jako na horské dráze. Přijměte svou minulost a poděkujte sami sobě za každý krok, který jste do této chvíle učinili. Z Vašich zkušeností můžete čerpat a "stavět" tak svůj život TEĎ. Co byste nyní udělali jinak? Jak se rozhodnete TEĎ na základě svých minulých zkušeností? A nezapomínejte přitom, že život je především HROU. Tak hrajme, jak jen nejlépe dokážeme. Přijměte jeho "pravidla" a dovolte si "růst", moudřet. Každý z nás čelí svým osobním výzvám a každý zcela jiným. Přes to strach, který nás často nejen brzdí, ale mnohdy přímo zastaví, je vždy a u každého z nás stejný. Ovšem i u něj platí ... je pouhou ILUZÍ. Má jen takovou sílu a moc, jakou mu Vy sami propůjčíte. 

 

Zkuste se tedy pro něco rozhodnout. Učiňte nějaké zásadní rozhodnutí, které možná už dlouho toužíte učinit. A VYKROČTE. Seberte svou odvahu a nedovolte Vašemu strachu zastavit Vás. A jak to lze udělat? Nevěnujte mu svou pozornost. Čím více se na svůj strach zaměřujete, tím silnější se stává. A Vy se pak cítíte postupně více a více BEZ - mocní! Tedy ... když Vás přepadne, jednoduše jej IGNORUJTE. Nezaměřujte se na něj. Zaměřte se na přítomnost a na sílu, kterou v sobě máte. A ODVAHA je právě tou čarodějkou, která Vám ji pomůže naplno využít! Ona je tou spojenkyní. A po ní přijde i ta "sladká" odměna ... :)

 

Všem nám přeji mnoho odvahy! Mnoho osobních překonání ...
Protože každý z nás má jistě spousty svých snů a přání a s nimi
spojené i ty pomyslné"strašáky ve skříni" :)
Tak ať nás nezastaví!

 

S láskou a úctou,

Monika Zieneckerová

Monika Zieneckerová