Rok 2015... rok dřevěné kozy

 

 

Dle čínského horoskopu je rok 2015 rokem dřevěné kozy. A co nám toto rohaté stvoření přinese? :)

 

Rok dřevěné kozy začne dle východních kalendářů dne 19. února 2015 a potrvá až do 7. února 2016. Jedná se však tentokrát, narozdíl od předešlého roku dřevěného Koně o klidnější období. Můžeme se tedy těšit na klidněji plynoucí energie. Tento rok se ponese především ve znamení mírumilovnosti a klidu. Koza totiž symbolizuje v čínské mytologii harmonii a klid, ale také mateřství. Je tedy i velmi příznivým rokem pro početí a porod dítěte. Děti narozené v tomto období budou obdařeny uměleckými schopnostmi. A jaké další možnosti nám s sebou přináší rok dřevěné Kozy?

 

Tento rok je skutečně velmi ideálním "můstkem" k pohybu vpřed a především k vítězství!

 

PRÁCE... v tomto roce nebude nutné tolik tvrdě a namáhavě pracovat, jako tomu bylo právě u předešlého roku. I když pokračující píle je nutná především u čerstvě započatých i nedokončených loňských projektů. Celkově je však vhodnější nechat věci spíše více plynout v jakémsi souladu s časem... tedy vše přijde v ten správný čas. Koza s sebou ale také nese jistou dávku tvrdohlavosti a zatvrzelosti, především ve vztazích. Tím tedy víceméně zaručuje, že dřívější konflikty pravděpodobně neskončí... i když vždy přeci záleží především na nás! :) Všeobecně koza symbolizuje zatvrzelost a neochotu ke kompromisům. Ale my už dobře víme, že druzí jsou pouze naším zrcadlovým odrazem, díky kterému můžeme pochopit mnohé o sobě samých a tím také v sobě mnohé vyřešit! Nezapoměňte... :)

Prvek dřeva v roce dřevěné Kozy zaručuje úspěchy lidem, kteří pracují především v oblasti věd a mnohých uměleckých směrů. Díky podpoře Kozy mohou vzniknout úžasná umělecká díla i významné vědecké objevy, které mohou vést k pokroku celého lidstva. Dřevo samotné totiž symbolizuje růst v podobě stromu, vytrvalost, rozvoj i sílu. Symbolika stromu přináší zakořenění a také úctu k tradičním hodnotám.

 

VZTAHY... rok dřevěné Kozy také přináší zcela nové možnosti i naději v oblasti mezilidských vztahů. Bude to období velmi nakloněné novým seznámením a navazováním milostných vztahů. Tedy především všichni nezadaní mohou s nadějí očekávat nové seznámení a snad i lásku na celý život... :) Vztahy dosud nevyřešené se pravděpodobně vyřeší právě v tomto roce a jejich vyřešení povede k pozitivním změnám v životech zůčastněných. Není tedy nutné bát se nechat odejít staré, nefunkční vzorce i veškeré závislosti a otevřít se tak plně příchodu něčemu "krásnému novému"... :)

FOTOOBRAZY jako klíče, které Vám pomohou hlouběji nahlédnout do smyslu našich vztahů - Společně, Bratři, Spřátelené, Špačník

 

ZDRAVÍ... také našemu zdraví bude tento poklidný rok přát. Celkově se zmírní tolik časté nepříjemné stavy rozrušení i různé nervové poruchy. Mnoho lidí začne v tomto roce dbát o své zdraví a s ním spojenou zdravou životosprávu. Začneme na sebe všeobecně více myslet, soustředit se více než před tím na své zdraví i na celkovou duševní pohodu. Najdeme si i více času na odpočinek a relaxaci a tím se nám postupně doplní potřebná a mnohdy již vyčerpaná životní energie.To vše se nakonec odrazí ve všech oblastech našich životů a především na naší celkové spokojenosti.

 

Koza s sebou tedy přináší především spokojenost a pohodu. Celkově je rok dřevěné Kozy mírumilovný a přinášející mnoho pozitivních změn do našich životů. Nastávající doba slibuje mnohá překvapení, příchod zajímavých možností a příležitostí k prožití nového. Koza přinese i mnoho nových inovativních nápadů v podnikání těm, kteří se chtějí posunout kupředu. Tento rok je skutečně velmi ideálním "můstkem" k pohybu vpřed a především k vítězství! Všichni, kteří budou schopni v tomto roce tvrdě pracovat, dostanou možnost se velmi rozvíjet ve své kariéře a změnit tak svůj život výrazně k lepšímu! Rok Kozy je báječným obdobím pro všechny výtvarníky, literární tvůrce a skladatele! Mnozí z nich budou mít možnost získat v následujícím roce věhlas a uznání! 

 

Tento rok se tedy zdá se máme skutečně nač těšit! :) Koza nám slibuje mnoho pozitivních změn v našich životech, mnoho nových příležitostí i nápadů, především snad těch kreativních... tedy, všichni umělci, uchopte svou příležitost a tvořte! :) Klidnější a pomalejší tempo slibující tento rok jistě také s radostí přivítáme. V tomto období, kdy je velmi důležité usměrňovat a zaměřovat své myšlenky více než kdy v minulosti pozitivním směrem a k vytyčeným cílům můžeme právě pomalejší tempo tohoto roku a více možností k relaxaci využít k meditaci a jejím technikám. Právě díky ní se totiž postupně učíme dokonale ovládat své myšlenky. A to je k tvorbě našeho vysněného života naprosto nepostradatelné!

Zaměření naší mysli během meditace na okamžik teď a tady postupně totiž lze převést i do běžného života a tím si své myšlenky vědomě vytvářet. A společně s nimi se postupně vedomě utváří i náš život... dle našeho zaměření, dle našich přání! :)

 

Tedy především myšlenky, myšlenky a zase myšlenky jsou nejsilnější hybnou silou našich životů. Nač myslíme, tím se také stáváme! Ať si již přejeme v životě cokoliv a věříme, že je náš sen dosažitelný či nikoliv, v obou případech máme vždy pravdu! Nač myslíme, nač zaměřujeme svou pozornost, to také v každém okamžiku posilujeme. A to právě svou vírou, která je nezpochybnitelná. Jak by tedy mohlo nedojít k naplnění životního snu člověka, který bez sebemenších pochyb VÍ, že svého snu dosáhne? Kolik energie této vizi posílá v každém okamžiku svou 100% zaměřenou myslí? A k čemu myslíte že dojde u člověka, který 100% ví, že svého snu nikdy dosáhnout nemůže? 

 

My sami rozhodujeme o tom, nač myslíme. Sami si volíme cíl své zaměřené mysli. Máme to tedy pouze ve svých vlastních rukou! A ano, práce s myslí a myšlenkami během meditací není na samém začátku vůbec snadná. Naše mysl zpočátku neustále vytváří nové a nové podněty, kterými zkouší naší vytrvalost. Ale právě ta je cestou k mistrovství našich životů. Každá myšlenka je tedy buď skvělý sluha, který přináší do našeho života to, co si přejeme, či naopak zlý pán, který vytváří stále dokola nepříjemné situace a okolnosti. Avšak vše má svůj důvod i svůj čas. Proto si jej dopřejme. Postupně, takovými krůčky, které v tu danou chvíli nejlépe zvládneme.

FOTOOBRAZ Voda živá - ZDE Vám bude nápomocen při práci s Vašimi myšlenkami, stejně jako například FOTOOBRAZ Na vrcholku - ZDE Vám pomůže po cestě za splněním Vašich živostních snů a cílů.

 

A tak využijme podpory tohoto předpokládaného úžasného roku dřevěné Kozy! Zahleďme se plní optimismu a očekávání všeho krásného do budoucnosti a zaměřujme svou pozornost co nejčastěji na naše přání! Věřme v krásnější svět, věřme sami v sebe! Zapoměňme na tvrzení, že jako jedinec nic nezmůžeme! Už jen svým pozitivním očekáváním krásného vysíláme tyto vibrace do kolektivního vědomí. A to následně utváří realitu kolem nás. Jaký tedy život chcete žít? A jaký svět kolem sebe chěte vidět? Jakou životní realitu si společně vytvoříme? 

 

Když si představíte krásný svět plní radosti a štěstí, jaký máte pocit? A tak co myslíte, stojí to každého z nás za trochu námahy? :)

 

Nechť je tedy tento rok pro nás všechny skutečně rokem splněných přání a radosti... ze srdce vyvěrající radosti, která se odrazí ve všech oblastech našich životů. Takové, která se postupně rozšíří i do ostatních srdcí všech lidí v našem okolí. Radosti, která učiní náš život smysluplným a naplněným! Radosti, která přijímá všechny okolnosti života jako dokonalé a smysluplné pro osobní růst každého z nás. Tedy zcela nepřekonatelné radosti, která je přítomna neustále, v každém okamžiku. Takové, která natolik pozvedne kolektivní vědomí, že to zcela zásadně změní tento svět... :)

 

 

Skutečné štěstí a ze srdce vyvěrající radost pro všechny... :)

 

S hlubokou úctou a láskou,

Monika Zieneckerová

FOTOOBRAZY Monika© - GALERIE ZÁKLADNÍ SÉRIE FOTOOBRAZŮ